Projekter

En stor del af instituttets forsknings-, udvikling- og innovationsaktiviteter er organiseret i projekter. Nedenfor kan du dels trække en oversigt over alle instituttets projekter, og dels finde flere detaljer om enkelte projekter.

Projekt

Society’s greatest challenges are ’wicked problems’, whose interdependency and urgency make them immensely difficult to solve, IF we pursue traditional ways. The project explores how diversity in teams and organizations influences their ability to create social innovation; which institutionalized barriers exist within the technology field, and how actors within this field might work to change established structures to enable a greater use of diverse talent. In terms of diversity, the focus will be on gender and ethnicity specifically.

The project is centered on two key areas of the technology field in Denmark: Education and the start-up environment.

 "Diversity in Technology: Finding New Ways to Solve Wicked Problems" is funded via a Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowship to Associate Professor Lærke Højgaard Christiansen. The grant also include funding for a PhD-scholarship and an assistant professor.

Læs mere

Group work

Projekt

The purpose of the project is to ensure Danish participation in IEA DHC Annex TS6. The Annex is focused on status assessment, ageing, lifetime prediction, and asset management of district heating pipes.

The competencies and activities of Danish participants cover the following areas of the Annex:

  1. Condition Assessment through Drone-based Thermographic Inspection,
  2. Fault Vulnerability Prediction,
  3. Service Life Prediction through Probabilistic Mathematical Models,
  4. Asset Management and Optimal Renovation Planning, and
  5. Knowledge Transfer and Dissemination of the above tasks.

Project consortium: DTU Engineering Technology, SDU, Drone Systems, and Fjernvarme Fyn Distribution

Project period: April 1, 2024 to March 31, 2026

The project is funded by EUDP (The Energy Technology Development and Demonstration Programme)

image of district heating pipes

Projekt

Klimakrisen er vor tids største udfordring, som videninstitutioner, virksomheder, det offentlige og borgere i fællesskab skal finde løsninger på. En måde at løse udfordringen på er ved at bruge data og digitale teknologier til at fremskynde innovation. Kommuner og regioner er samtidig forpligtet til den grønne omstilling og motiveret til at finde digitale løsninger til at opfylde nationale og globale klimamål.

Læs mere

Projekt

Forprojekt. Om mental sundhed i agile organisationer. I samarbejde med 7-10 mellemstore virksomheder arbejdes i et Agile Leadershop Lab med at kortlægge trivselsudfordringer og udviklingsbehov virksomheders agile ledelsespraksis. Formatet er aktionsforskning. Projektet yder derved både bidrag til forandringer i praksis (aktionsaspektet) og til ny indsigt i sammenhænge mellem agil praksis og mental sundhed (forskningsaspektet). Forprojektet er finansieret af Velliv Foreningen.

Yderligere oplysninger: Lektor Iben Stjerne, DTU Engineering Technology.

undervisning

Projekt

Projektets mål er at udvikle et machine learning-baseret system til fremtidig biavl ved hjælp teknologier, der driver og/eller bidrager til fjerde industrielle revolution inden for biavl.

Vi vil hjælpe biavlere med at opretholde sunde bikolonier, opdage i tide mulige sygdomsproblemer og biavlsanomalier og hjælpe med at styre høst af biprodukter. Samtidig er et mål at bidrage til biodiversitet og bæredygtighed.

Det foreslåede elektronisk overvågningssystem er beregnet for alle biavlere, hvilket giver mulighed for fjernovervågning og kontrol over fjerntliggende bigårde, udstyret med et sæt specielt udvalgte sensorer (temperatur, lyd, fugtighed, vægt) og dedikerede AI-understøttende algoritmer opbygget i en edge-cloud arkitektur, hvor der sker for analyse lokalt for reduktion af datamængden og endelig analyse i cloud.

Systemet gør det muligt at vurdere bikoloniens tilstand inde i bistadet og forudsige begivenheder, der snart vil finde sted i bistadet. Det brugervenlige system vil give selv begyndere som biavlerentusiaster mulighed for hurtigt at tage systemet i brug.

Projektet løber fra 1. august 2023 til 31. juli 2025.

Projektet er finansieret af en bevilling fra Landbrugsstyrelsen.

Yderligere oplysninger: Ingeniørdocent Birger Andersen, DTU Engineering Technology

bistade

Projekt

Experts in Teams is a method for developing interdisciplinary teamwork skills. The method strengthens the students’ transferable skills in interdisciplinary teamwork, innovation, facilitation, and group dynamics.

Contact: Hanne Løje, DTU Engineering Technology

Læs mere

Projekt

Power Bio har det overordnede formål at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter gennem effektive anvendelser af uudnyttet restbiomasse samt halm.

Læs mere

Projekt

A Prescriptive Analytics Tool for District Heating Networks is being developed and demonstrated. The project is funded by EUDP.

Læs mere

Projekt

Projektet 'Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser' har til formål at styrke erhvervsskolelærernes viden om og kompetencer i at tilrettelægge vedkommende, helhedsorienteret og sammenhængende STEM-undervisning på både eud- og eux-uddannelserne inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, med særligt fokus på industriens uddannelser, fx smed og industritekniker.

Læs mere

Studerende i praktik

Projekt

Implementering af Industri 4.0-teknologi i den danske godstransport-sektor.

Selvom dansk godstransport hører til verdenseliten, mødes den af stigende krav om bæredygtighed, af stigende global konkurrence og af pres på bundlinjen. Samtidig med disse udfordringer står de danske godstransportvirksomheder over for en nær fremtid med teknologiske kvantespring. Ambitionen med projektet TransportTech, som er finansieret af Hedorfs Fond og FDE Fonden, er at kickstarte implementeringen af digitaliseringsteknologier i en række konkrete virksomheder for samtidig at følge ibrugtagningen af teknologien helt tæt på.

 

Læs mere

Lastbil. Foto: Ale Sat, Unsplash