Forskning og udvikling

Hos DTU Engineering Technology forsker vi i teknologiimplementering og i ingeniørdidaktik og –pædagogik. Vi udvikler værktøjer til succesfuld implementering af teknologi i virksomheder og state-of-the-art ingeniøruddannelse.

Aktiviteterne på instituttet er organiseret i en række faglige sektioner, som arbejder med ingeniørdidaktik og teknologimplementering inden for ingeniørfagligheder, som dækker såvel de tekniske som de organisatoriske og de forretningsmæssige aspekter ved implementering af bæredygtig teknologi og digitalisering i virksomheder og samfund.

Når ny teknologi udvikles, så er viden om implementeringen afgørende for, at den nye teknologi rent faktisk kommer i konkret anvendelse og bliver til gavn for samfundet. Teknologiimplementering og innovation er centralt for hele DTU’s virke og for den forskel, DTU som universitet gør for samfundet. DTU Engineering Technology bidrager til denne del af DTU’s arbejde via et særligt fokus på praksismødet.

Vi forsker i teknologiimplementering på alle niveauer og med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. Gennem virksomhedssamarbejder i undervisning, studenterprojekter og forskning udvikler vi værktøjer, metoder og teorier til implementering og hands-on overførsel af teknologi i en række forskellige brancher, herunder:

  • Produktionsindustrien
  • Byggeriet
  • Forsyningssektoren
  • Sundhedssektoren
  • Landbruget

’Engineering Technology’ er den term, som bruges internationalt om netop dette praksisrettede og anvendelsesorienterede fokus inden for ingeniøruddannelse og teknisk forskning.

Vi arbejder både i projekt- og forskningsforløb med både enkeltvirksomheder og i porteføljeprojekter, hvor en række virksomheder indgår. Brobygning mellem virksomheder på den ene side og faggrupperne på DTU Engineering Technology og forskningsmiljøerne på DTU i øvrigt på den anden side, sker også i form af samarbejde om ph.d.-projekter.

Vores forskere repræsenterer en bred base af forskellige ingeniørfagligheder, og vi arbejder med både de tekniske, de organisatoriske og de økonomiske aspekter ved implementering af bæredygtig teknologi og digitalisering i virksomheder og samfund.

Digitalisering og bæredygtighed

DTU Engineering Technology bidrager blandt andet til at løse SMV’ernes digitaliseringsudfordringer og til at øge virksomheders bæredygtighed gennem produktionsomstillinger og produktudvikling i produktlinjer, processer samt forretningsmodeller.

Forskningsfeltet teknologiimplementering giver viden til at forstå og navigere succesfuldt i den kompleksitet, der opstår, når teknologier skal implementeres i en given praksis og kontekst. Dermed er forskningen med til at give virksomheder og samfund vigtig viden til at nå godt i mål med implementering af helt nye og/eller opdaterede digitale og bæredygtige teknologier..

Mødet mellem praksis, teknologi og implementering, og den løbende dokumentation heraf, er samtidig en afgørende del af videngrundlag, som hele DTU’s diplomingeniøruddannelse hviler på, nemlig praksisvidengrundlaget. Det giver en særlig styrke til DTU’s diplomingeniøruddannelse, at vi på DTU har en den unikke og stærke kombination af fagspecifik ingeniørviden i verdensførende forskningsmiljøer på den ene side og en solid systematisk fagviden om praksismødet mellem teori og implementering på den anden.

Forskningsfeltet ingeniørdidaktik og -pædagogik bidrager til uddannelse af diplomingeniører med et praksisforankret og højt fagligt niveau, som kan indtræde værdiskabende på det internationale arbejdsmarked fra første arbejdsdag.

Med udgangspunkt i de mange undervisningsforløb på instituttet arbejder vi databaseret med at udvikle og afprøve nye formater for praksisbaseret undervisning og nytænkende læringsformer. 

DTU Engineering Technology ønsker at placere sig som nationalt forskningsmiljø inden for ingeniørdidaktik og -pædagogik for de videregående uddannelser og STEM-fagene for grundskole og ungdomsuddannelser. Med udgangspunkt i de mange undervisningsforløb på instituttet er der mulighed for at arbejde databaseret med at udvikle og afprøve nye differentierede og motiverende undervisningsformer.

Kontakt

Malene Kirstine Holst

Malene Kirstine Holst Institutdirektør Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik Telefon: 35885031 Mobil: 93 51 15 71

Faggrupper

De videnskabelige medarbejdere på DTU Engineering Technology er organiseret i en række faggrupper inden for forskellige fagligheder.

En stor del af instituttets forsknings- og innovationsaktiviteter er organiseret i projekter. 

Se projekter

Få indblik i de ph.d.-projekter, der netop nu er i gang ved DTU Engineering Technology. Beskrivelserne er på engelsk.

Se ph.d.-projekter