Om DTU Engineering Technology

DTU Engineering Technology holder til på DTU Ballerup Campus. Gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet arbejder vi forskningsbaseret med teknologiimplementering i praksis inden for en bred vifte af ingeniørfagligheder, og vi spiller en væsentlig rolle i uddannelsen af diplomingeniører og i DTU’s udbud af efter- og videreuddannelse

DTU Ballerup Campus

Hos DTU Engineering Technology forsker vi i teknologiimplementering og i Ingeniørdidaktik og -pædagogik.

Gennem virksomhedssamarbejder i undervisningen, studenterprojekter og på medarbejder-niveau, arbejder vi systematisk med at udvikle værktøjer og metoder til implementering og hands-­on overførsel af teknologi og ingeniørfaglighed gennem nye produkter og løsninger.

Aktiviteterne på instituttet er organiseret i en række faglige sektioner, som arbejder med ingeniørdidaktik og teknologimplementering inden for ingeniørfagligheder, som dækker såvel de tekniske som de organisatoriske og de forretningsmæssige aspekter. Derudover har instituttet to enheder, som varetager de faglige og administrative støttefunktioner: DesignBuidlLab (værksteder og laboratorier) og Innovations- og udviklingsekretariatet.

Instituttet bor på DTU Ballerup Campus, som rummer dedikerede faciliteter til hands-on-laboratorieundervisning og integrerede projektforløb med virksomheder om udvikling og prototyping.

Vores navn og historie

DTU Engineering Technology har eksisteret siden 1. januar 2021, hvor det daværende DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelse blev et institut ved DTU under navnet DTU Engineering Technology. Engineering Technology er den term, som bruges internationalt om det praksisrettede og anvendelsesorienterede fokus inden for ingeniøruddannelse og teknisk forskning. DTU Diplom blev til i 2013, da IHK (Ingeniørhøjskolen i København) og DTU fusionerede.