InnoTech - TaskForce

Klimakrisen er vor tids største udfordring, som videninstitutioner, virksomheder, det offentlige og borgere i fællesskab skal finde løsninger på. En måde at løse udfordringen på er ved at bruge data og digitale teknologier til at fremskynde innovation. Kommuner og regioner er samtidig forpligtet til den grønne omstilling og motiveret til at finde digitale løsninger til at opfylde nationale og globale klimamål.

Men kommunerne mangler ressourcer og kompetencer til at implementere innovative teknologier, der understøtter deres arbejde med den grønne omstilling. Derfor er det nødvendigt at inddrage universiteter og virksomheder for at understøtte den offentlige sektor med videnoverførsel, f.eks. deling af forskning.

Universiteterne har specialviden, som innovative virksomheder kan bruge og omsætte til løsninger, der er målrettet kommunernes behov og krav. Derfor er der behov for en arena, hvor parterne i ØKS-regionen kan samarbejde i brede konstellationer, udveksle forskningsresultater, viden og udfordringer og dermed forbedre innovations- og forskningskapaciteten.

Interessen for en tværregional arena - en innovations- og teknologi-taskforce - blev vakt under brobygningsprojektet blandt universiteter, kommuner og regioner samt virksomheder, og konceptet blev udfoldet.

I dette projekt skal taskforcen etableres og gøres operationel, så den kan tilføre værdi til kommuner og regioner, videninstitutioner og virksomheder - uanset om de er beliggende i Danmark eller Sverige. Taskforcen skal fremme innovation inden for smart specialisering rettet mod grøn omstillin og bæredygtige byer og sikre, at løsninger udvikles efter principper, der er baseret på standarder, arkitektoniske principper mv., så løsninger lettere kan skaleres og gavne flere mennesker.

Taskforcen skal også yde støtte og løse konkrete teknologiske problemstillinger i overensstemmelse med nationale og europæiske rammer og målsætninger. Kort sagt skal vi skabe grundlaget for en varig organisation - efter projektperioden - som kan fortsætte med at accelerere innovation, skabe bæredygtige forandringer og opbygge kompetencer i kommuner og regioner, så de føler sig trygge ved at kaste sig ud i innovative grønne databaserede løsninger og teknologi i højere grad og som samtidig giver merværdi til de forskellige aktører.

"Brobygningsprojektet" identificerede kommunale og regionale behov for grønne mål i Øresundsregionen. Nogle af disse behov skal nu omsættes til en databaseret løsning i samarbejde med taskforcen. Til dette brug har vi også identificeret flere egnede værktøjer og metoder, der skal sikre, at alle løsninger gennemgår samme strukturerede proces. De skal indarbejdes i et 360 grader digitalt procesværktøj, som skal bruges i innovationsprojekter for at gøre dem robuste og skaleringsklare. I taskforcen er der særligt fokus på metoder og processer, der egner sig til teknologitunge dataprojekter, som kan berige de enkelte løsninger og stimulere datadeling.

Samspil i økosystemet betyder, at markedsmodne og teknologiske løsninger udvikles i tværregionalt samarbejde. Når virksomheder baserer deres løsninger på den nyeste forskning og har viden om kommunale erhvervsbehov i Danmark og Sverige, vil deres produkter stå stærkere, og deres produkter vil øge virksomhedernes konkurrenceevne. Forankringen af task forcen i eksisterende kommunale netværk, projekter og organisationer betyder, at der på efterspørgselssiden er godt 60 danske og 50 svenske kommuner i tæt kontakt med task forcen. Derudover er der støtte til projektet fra blandt andet Kommunernes Landsforening og Region Skåne.

DTU Engineering Technology deltager i 4 ud af 5 temaer i projektet, og vi er bl.a. involveret i styringen af styringen af de fem temaområder samt i cybersecurity, GDPR og kommercialisering.

InnoTech - TaskForce ledes af Gate 21. Projektet, som løber i 2023-25, er støttet med 1,6 mio. kr. fra Interreg ØKS.

Læs mere om projektet her.

Kontakt

Birger Andersen
Ingeniørdocent
DTU Engineering Technology
93 51 02 16