Lastbil. Foto: Ale Sat, Unsplash

TranportTech - Kickstart af teknologiimplementering i den danske godstransport-sektor

Projektet TransportTech, som er finansieret af bevillinger fra Hedorfs Fond og FDE Fonden, skal afdække implementeringen af Industri 4.0-teknologi inden for godstransport i Danmark.
Selvom dansk godstransport hører til verdenseliten, mødes den af stigende krav om bæredygtighed, af stigende global konkurrence og af pres på bundlinjen. Samtidig med disse udfordringer står de danske godstransportvirksomheder over for en nær fremtid med teknologiske kvantespring. Ambitionen med projektet TransportTech, som er finansieret af en bevilling på 3 mio. kr. fra Hedorfs Fond og en bevilling på 700.000 kr. fra FDE Fonden, er at kickstarte implementeringen af digitaliseringsteknologier i en række konkrete virksomheder for samtidig at følge ibrugtagningen af teknologien helt tæt på.

Projektet strækker sig over godt tre år fra 2023 til 2026 og er forankret i faggruppen Operations Management og automatisering, men har også deltagelse fra AI, matematik og software, Internet of Things og digital sikkerhed og Innovationsprocesser og entreprenørskab. Bevillingen er tilfaldet instituttet på en ansøgning af Samuel Brüning Larsen og inkluderer tillige et Ph.d.-projekt inden for teknologiimplementering og godstransport.

I løbet af projektet vil de deltagende virksomheder modtage upartisk sparring fra DTU Engineering Technology med henblik på at afdække mulighederne for teknologianvendelse og løsninger, der kan forbedre processer og performance og give virksomhederne et økonomisk incitament. Virksomhederne vælger derefter en eller flere konkrete løsninger, som implementeres i samarbejde med en leverandør. Disse forløb vil samlet set danne datagrundlag for en afdækning af hvordan og i hvilken form Industri 4.0-teknologi bedst kan gennemføres inden for denne konkrete sektor.

Kontakt

Samuel Brüning Larsen
Lektor
DTU Engineering Technology
93 51 07 84

Kontakt

Lars Bock-Poulsen
Lektor
DTU Engineering Technology
22 95 01 31

Kontakt

Thomas Hjort Jensen
Chefkonsulent
DTU Engineering Technology
35 88 55 44