metalværksted

Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser

Projektet Styrk den helhedsorienterede STEM-undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser har til formål at styrke erhvervsskolelærernes viden om og kompetencer i at tilrettelægge vedkommende, helhedsorienteret og sammenhængende STEM-undervisning på både eud- og eux-uddannelserne inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, med særligt fokus på industriens uddannelser, fx smed og industritekniker.

Projektets aktiviteter har fokus på kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne med særligt fokus på en kombination af teknisk viden, pædagogisk/didaktisk viden og uddannelsesspecifik viden, som er nødvendig for at kunne tilrettelægge erhvervsrettet STEM-undervisning. Denne kompetenceudvikling tilrettelægges med undervisningsdage, virksomhedspraktik og udvikling og afprøvning af undervisningsforløb i egen undervisning. Derudover vil vi i projektet arbejde med at udvikle og styrke STEM-kulturen på de deltagende skoler og udvikle formidlingsmateriale, der kan inspirere andre skoler og fagretninger i forhold til at tilrettelægge STEM-undervisning.

Følgeforskningen i projektet ser på, hvordan arbejde med kompetenceudvikling på erhvervsuddannelser med undervisere fra forskellige, faglige og teoretiske baggrunde kan styrke en fælles, faglig identitet inden for STEM-undervisning.

Det forventede udbytte af projektet er:

  • Styrket STEM-faglig identitet hos de deltagende lærere

  • Styrket STEM-kultur på de deltagende skoler

  • Større indsigt i STEM-fagenes rolle i uddannelserne hos de deltagende lærere

  • Øgede kompetencer i at tilrettelægge vedkommende, sammenhængende og helhedsorienteret STEM-undervisning.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og VIA University College (VIA), hvor VIA er ansøger og projektansvarlig. Derudover indgår erhvervsskolerne TECHCOLLEGE, Roskilde Tekniske Skole, EUC Nordvest, EUC Syd og Herningsholm samt en række virksomheder i projektet.

Kontakt

Jesper Kruse
Lektor
DTU Engineering Technology
27 11 97 01