Power Bio

Power Bio har det overordnede formål at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter gennem effektive anvendelser af uudnyttet restbiomasse samt halm.

PowerBio, Gate 21.

For at nå i mål med den grønne omstilling skal biomassens rolle og funktion udfoldes mere end tilfældet er i dag. Vi skal se alle typer biomasse som værdifulde råstoffer og lære at udnytte dem bedst muligt med omtanke for både miljø og klima — og i forhold til energisystemets funktion, hvor biogas er et aktiv i balancering af systemet.

Målet med PowerBio er at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter gennem effektive anvendelser af uudnyttet restbiomasse samt halm.

Biomassen anvendes i kaskader altså en trinvis udnyttelse af biomassen. Herved løftes biomasserne til så høj en værdi som mulig og værdikæden forlænges. Dette kan gøre indsamlingen meningsfuld og rentabel for både kommuner og biomasseaftager, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Projektet viser vejen til best practice for at udnytte hver enkelt biomasse optimalt og til flere formål; energi, højværdiprodukter og CO2-lagring. Gennem samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og praksisnær forskning vil projektet understøtte implementering af konkrete indsatser indenfor indsamling og anvendelse. Projektets mange kommunale partnere giver et unikt grundlag for at kunne opnå større mængder biomasse til energiformål og højværdiformål. Dette kræver dialog mellem indsamlingsaktører, biomasseejere og virksomheder, så biomassen rent faktisk kan blive, og bliver, anvendt.

Der bygges på erfaringer fra Interreg-projektet Greater Bio, hvor det blandt andet blev klargjort, at skalering og vidensdeling er afgørende for at restbiomasse kan få en relevans i den grønne omstilling.

FAKTA OM POWERBIO:

Partnere: Sustainable Business Hub, Lunds universitet, NSR, Solserv, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun, DTU Engineering Technology, Roskilde Universitet (RUC), Teknologisk Institut (TI), Ringsted Biogas, Søuld, Business LF (BLF), Halsnæs Kommune, Odsherred Kommune, Greve Kommune, Køge Kommune, I/S Strandparken, Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune, Vallensbæk Kommune, Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

Lande: Sverige, Danmark

Regioner: Skåne (SE), Hovedstaden (DK), Sjælland (DK), Midtjylland (DK)

Periode: 16. januar 2023 – 16. januar 2026

Budget: 4.291.360 EUR. Heraf bevilgede EU-midler: 2.574.813 EUR

Lead Partner: Gate 21

Power Bio er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS)

Kontakt

Rodrigo Salvador

Rodrigo Salvador Adjunkt Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik Mobil: 93513496