RELO-STEN - udvikling af klima- og miljøvenlig beton

RELO-sten afprøver ny teknologi til at mindske klima- og miljøbelastningen fra beton ved produktion af fliser uden brug af almindeligt betongrus og cement.

Beton bruges overalt i byggeri og anlæg. Men på trods af de gode egenskaber belaster betonen både klima og miljø. Sandet i betonen er nemlig en knap resurse i Danmark og produktionen af cement, der giver betonen styrke, udleder store mængder CO2.

Et MUDP-støttet projekt, RELOsten, afprøver nye teknologier, der skal reducere klima- og miljøbelastningen fra beton. Konkret foregår det ved at teste teknologi til produktion af fliser uden brug af almindeligt betongrus og cement.

Beton og cement bruges rigtig mange steder i vores samfund, men det fylder desværre også en hel del i CO2-regnskabet. Så hvis man kan finde alternativer til beton, har det potentiale til at blive en banebrydende teknologi.

RELO står for Recyclable, Low Emission Paving Stones.

Projektet tester teknologier til produktion af fliser, der består af afrundet sand og en såkaldt geo-polymer.

Afrundet sand findes i store mængder overalt i Danmark, hvorimod betongrus, som bruges i normal betonproduktion, er en geografisk begrænset resurse. Brugen af afrundet sand i fliser reducerer dermed presset på brugen af betongrus.

Sandflisen fra RELOsten får sin styrke fra en såkaldt geo-polymer, der binder sandkornene. Og styrken ser ud til at være høj.

Indledende test viser, at styrken er på niveau med en almindelig betonblanding, som man eksempelvis bruger i byggeri og at teknologien formentlig også kan bruges i andre byggematerialer.

Projektet arbejder i første omgang med fliser, men hvis teknologien er en succes, kan den formentlig også bruges til eksempelvis fremstilling af mursten.

Ud over flisernes klima- og miljøvenlige egenskaber i produktion viser test også, at produktet kan knuses og derefter genvendes til for eksempel nye fliser.

Projektet er støttet af midler fra Miljøteknisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP og løber fra 1. januar 2021 - 31. marts 2023.

Konsortiet bag er: Engineering Consulting Corporation i Næstved (projektleder), STEKKER og DTU Engineering Technology.

 

Kontakt

Tommy Johansen
Ingeniørdocent
DTU Engineering Technology
23 67 24 49