Bæredygtig forretning i den farmaceutiske industri i udviklingslande

Projektet arbejder med at forstå, analysere og evaluere cases om de strategiske og organisatoriske udfordringer og dilemmaer, som medicinalvirksomheder står over for, når de har aktiviteter i udviklingslande.

Projektet undersøger, hvordan Novo Nordisks 'Changing Diabetes in Children (CDiC)'-program fungerer i en række udviklingslande. Fokus er især på, hvordan medicinalvirksomheder forsøger at nå de fattigste og mest udsatte grupper i udviklingslandene, og hvilke specifikke udfordringer de står over for i den forbindelse.

Forskerteamet bag er et samarbejde mellem DTU Engineering Technology og CBS, og vi arbejder tæt med Novo Nordisk globalt, og besøger Tunesien, Bangladesh og Sudan for at forstå udfordringerne lokalt. 

Vi har tilknyttet i alt 9 grupper af studerende fra både DTU, CBS og KU som arbejder med deres hovedopgaver sammen med os, heraf to diplomingeniørstuderende fra DTU.

Vi dykker ned i at prøve at forstå og analysere, hvordan farmaceutiske virksomheder måler og kommunikerer om deres impact i udviklingslande, herunder social return on investment (SROI), ESG-rapportering og SDG'erne. Vi analyserer, hvilke partnerskabsmodeller der fungerer mest effektivt i udviklingslande, og hvordan kontekstuelle faktorer påvirker den økonomiske, sociale og miljømæssige effektivitet af forskellige partnerskabsmodeller. Da adgang til sundhedsydelser i stigende grad er afhængig af digitale løsninger og på brugen af teknologi til at lette adgangen til produkter og tjenester, afsøger vi muligheder for teknologier, der understøtter bæredygtige forretningsmodeller og filantropiske aktiviteter.

Forskningsprojektet munder ud i 5 working papers inden for områderne; CDiC:

  • En model for CSR inden for den farmaceutiske industri i lav og mellemindkomst lande

  • Multinationale virksomheder som tager socialt ansvar i lav og mellemindkomstlande: risici og muligheder

  • Fastlæggelse af værdien af socialt ansvar: Hvordan måles værdien af CDiC?

  • Hvordan kan digitale løsninger og teknologi bruges til at skabe adgang til sundhedsløsninger i udviklingslande

  • Global integration vs lokal tilpasning inden for CSRStrategisk kommunikation af CSR

Nyt kursus

Udover udarbejdelsen af working papers og papers til akademiske konferencer i løbet af efteråret, etableres også et nyt valgfag om Sustainable Business Development in the Pharmaceutical industry in developing countries and emerging markets. Kurset er et samarbejde mellem DTU, CBS og Novo Nordisk under EuroTeq-rammen, hvor gæsteforelæsere fra Novo Nordisk er aktivt involverede og hvor studerende fra forskellige baggrunde mødes og drager fordel af forskellige perspektiver.

Kurset tager udgangspunkt i litteratur om International Business, Sustainable Business Models, impact investment and finance, teknologi og virksomhedsfilantropi samt forskning udført af underviserne i 2022/2023. Kurset vil give indsigt fra en række medicinalvirksomheder, der opererer i udviklingslande. Især cases og indsigter fra Novo Nordisk-Roche-partnerskabet om CDiC vil blive brugt flittigt, og praktikere fra Novo Nordisk og Roche vil deltage i kurset.

Projektperiode

Pilotprojektet løber fra efteråret 2022 - udgangen af 2023.

Finansiering

Projektet er finanseret af Novo Nordisk.

Kontakt

Michael Hedegaard
Lektor
DTU Engineering Technology
93 51 15 67