Forskning og udvikling

Teknologiimplementering som forskningsfelt
Teknologiimplementering og innovation er centralt for DTU’s virke og for den forskel, DTU som universitet gør for samfundet. DTU Engineering Technology bidrager til denne del af DTU’s arbejde via et særligt fokus på praksismødet.

DTU Technology Engineerings forskningsfelt er rammesat af teknologiimplementering og praksismødet, og dermed direkte forankret i erhvervets aktuelle udfordringer og udviklingsbehov. Gennem virksomhedssamarbejder i både undervisningen, studenterprojekter og på medarbejder-niveau, arbejder vi systematisk med at udvikle værktøjer, metoder og teorier til implementering og hands-on overførsel af teknologi, viden og ingeniørfaglighed gennem nye produkter og løsninger til og i samarbejde med virksomheder.

Mødet mellem praksis og den brede ingeniørteknologiske implementering, og den løbende dokumentation heraf, er helt afgørende for det videngrundlag, som hele DTU’s diplomingeniøruddannelse hviler på, nemlig praksisvidengrundlaget.

Vi arbejder systematisk og forskningsbaseret med teknologiimplementering og praksismødet via dataindsamling, evaluering, udledning af generelle metoder og værktøjer og videnskabelige publikationer. 

Det giver DTU’s diplomingeniøruddannelse en særlig styrke, at vi på DTU har en den unikke og stærke kombination af fagspecifik ingeniørviden i verdensførende forskningsmiljøer og en solid systematisk fagviden om praksismødet mellem teori og implementering, som er DTU Engineering Technologys vidensfelt.

Brobygning med virksomheder, og mellem DTU Engineering Technology’s faggrupper og forskningsmiljøer på andre DTU-institutter, sker blandt andet via samarbejde om ph.d.-projekter. Det seneste har fokus på udvikling af en model for måling af impact af university-industry collaboration i samarbejde med DTU Entrepreneurship.

Ingeniørdidaktik og -læring
Som udmøntning af DTU’s overordnede ambition om at levere Europas bedste diplomingeniøruddannelse etablerer DTU Engineering Technology på sigt et målrettet ingeniørdidaktisk og -pædagogisk udviklingsmiljø. Med udgangspunkt i de mange undervisningsforløb på instituttet, er der mulighed for at arbejde databaseret med at udvikle og afprøve nye differentierede og motiverende undervisningsformer og for at indsamle evidens og måle effekter til gavn for hele DTU.

Kontakt

Malene Kirstine Holst
Institutdirektør
DTU Engineering Technology
35 88 50 31