"Når vi har folk med potentielle evner, som ikke får mulighed for at bidrage, så er det et samfundsproblem"

tirsdag 07 dec 21
|
af Line Reeh

Kontakt

Lærke Julie Højgaard Christiansen
Lektor i Strategi, Organisation og Ledelse
DTU Engineering Technology
93 51 18 88

Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowship

Lektor Lærke Højgaard Christiansen er en del af faggruppen Strategi- og ledelsesudvikling ved DTU Engineering Technology. Hun har været tilknyttet Stanford University i Californien som postdoc og har en ph.d. fra CBS, hvor hun blandt andet har studeret arbejdet med social ansvarlighed i alkoholindustrien.

DTU Engineering Technology har stærke traditioner for både teknologiudvikling, virksomhedssamarbejde og start-up-innovation.

Lærke Højbjerg Christiansens har netop modtaget et Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowship til forskningprojektet "Diversity in technology: Finding new ways to solve wicked problems". Bevillingen inkluderer midler til ansættelse af en ph.d.-studerende og en post.doc.-forsker.

Se mere om  forskningsprojektet på Carlsbergfondets hjemmeside

Lektor Lærke Højgaard Christiansen forsker i, hvordan vi får nye stemmer på banen i tech-verdenen  – også på DTU’s egne uddannelser

Lektor Lærke Højgaard Christiansen, DTU Engineering Technology ser et paradoks udspille sig. For mens forskning peger på, at diversitet fremmer innovation, så er diversiteten lav i den tech-branche, som netop skal give os fremtidens løsninger.

For eksempel viser danske tal, at 95 procent af fundingen til start-ups herhjemme går til virksomheder grundlagt kun af mænd.

”Verden står over for en helt række meget alvorlige og akutte ”wicked problems”, som klimaudfordringer, pandemier og ulighed, som vi har brug for alle mand, og kvinder!, på dæk for at løse. Og så har vi simpelthen ikke råd til som samfund, at der er en stor kvalificeret talentmasse, som ikke får reel taletid og indflydelse, når der ideúdvikles eller deles funding ud. Vi må ikke gå glip af det innovations-boost, som forskning viser os, at diversitet giver.”

I et nyt forskningsprojekt, støttet af Carlsbergfondet, vil lektoren hente vigtig viden om, hvordan diversitet, i forhold til køn og etnicitet, påvirker evnen til social innovation. Projektet har titlen ”Diversity in technology: Finding new ways to solve wicked problems”:

”Når vi har en stor del af befolkningen med potentielle evner, som ikke kommer til fadet, så er det et samfundsproblem. Vi må skubbe på, så vi kan finde løsninger ved at have flere folk, der har talentet, til at arbejde på dem. Så det ikke kun er den samme hammer, som vi bliver ved med at slå med,” vurderer hun.

Finding new ways to solve wicked problems
I projektet vil Lærke Højgaard Christiansen, sammen med en ph.d.-studerende og en post.doc-forsker, kortlægge strukturer og mekanismer som hhv. fremmer eller bremser diversitet i tech i Danmark. Blandt andet ved at se på, hvordan diversitet påvirker graden af social innovation i gruppearbejde og idéudvikling på en teknologitung-uddannelse, som fx Innovation Pilot-kurset, som er en del af studiet for alle DTU’s diplomingeniørstuderende.

""Vi har simpelthen ikke råd til som samfund, at der er en stor kvalificeret talentmasse, som ikke får reel taletid og indflydelse, når der ideúdvikles eller deles funding ud.""
Lektor Lærke Højgaard Christiansen

”Vores fokus er på de strukturelle udfordringer. Og det er vigtigt for mig at understrege, at det jo ikke er noget, som bremser andre med vilje. Det handler i høj grad om indlejrede strukturer og om unconsious bias, hvor vi ansætter og netværker med folk, som minder om os selv. Men for at ændre det, så er vi nødt til at vide mere om, hvad der præcis sker. Hvordan er gruppedynamikken i studentergrupperne, hvad foregår der, både når der er diversitet, og når der ikke er, og hvad skal der til for at processen fungerer?”

Forskningsprojektets andet ben handler om diversitet i start-up miljøet, igen med særligt fokus på køn og kulturel baggrund.

Uddannelse og start-ups er valgt fordi de henholdsvis er der, hvor normer i branchen grundlægges (uddannelse) og et område i periferien, hvor etablerede strukturer i teorien er mindre udtalte og nye veje potentielt kan opstå (start-up).

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.