Køreteknisk anlæg

Fremtidens kørerlærer er digital

tirsdag 26 feb 19

CAN-bus

Controller Area Network (CAN-bus) er bilens ‘nervesystem’, som muliggør kommunikation mellem alle bilens ECU´s (electronic control unit) og sensorer.

DTU Diplom skal sammen med sPeople forbedre køreskoleuddannelserne ved at digitalisere instruktioner og feedback på køretekniske anlæg. 

I dag foregår instruktionerne af køreskoleelever som oftest ved direkte meldinger fra en kørelærer, som observerer eleven i bilen udefra. En metode som ikke har ændret sig i løbet af de sidste tyve år.

Denne metode bliver nu udfordret af en ny idé fra software-udviklingshuset sPeople, som vil forbedre køreskoleuddannelserne ved at digitalisere de køretekniske anlæg.

Den feedback, som eleverne får i dag er upræcis og kan - i hvert fald teoretisk set - i nogle tilfælde være direkte forkert, fordi den er baseret på kørelærerens subjektive observationer og holdninger. Derfor vil sPeople udvikle en række programmer og apps, som skal give eleverne bedre og mere korrekt feedback omkring deres kørsel.

Ideen går på, at der skal indsamles data omkring bilernes kørsel fra deres interne kommunikationssystem det såkaldte CAN-bus. På den måde udtrækkes kørselsinformationen direkte fra bilen. Data skal bruges til at skabe en ’digital tvilling’ af kørslen, som kan bruges til at evaluere elevernes kørsel. Det vil give en mere præcis og korrekt feedback til køreskoleeleverne, fordi informationen ikke vil være påvirket af subjektivitet, men vil være baseret på hård, kvantitativ data.      

sPeople havde på forhånd hørt om Ole Schultz, som er lektor på DTU Diplom, og hans programmeringskurser. Derfor tog firmaet kontakt til DTU Diplom, for at få hjælp til at realisere ideen. Det resulterede i et projektsamarbejde, hvor diplomingeniørstuderende, med vejledning fra Ole Schultz, nu skal forsøge at finde en måde at trække data fra bilen over i software, så det kan aflæses og evalueres gennem en app: den ’digitale kørelærer’.

Den ’digitale kørelærer’ giver eleverne mulighed for en bedre køreuddannelse, gennem præcis og korrekt kørselsfeedback, og den vil på sigt gøre eleverne til bedre bilister, fordi de vil lære at køre mere sikkert og miljørigtigt.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.