metalværksted

Undervisningsfaciliteter

DTU Ballerup Campus rummer dedikerede faciliteter til hands-on laboratorieundervisning, integrerede projektforløb med undervisere om udvikling og prototyping og udviklingsprojekter med virksomheder.

Praksisforståelse, faglighed og integrerede projektforløb

Integrationen af laboratorieøvelser, projektarbejde og eksperimenter i en teoretiske undervisning er definerende for diplomingeniøruddannelsens uddannelsessignatur baseret på CDIO. Laboratoriefaciliteterne udgør rammerne for, at de studerende bearbejder teorien i praksis og opnår dyb læring. Desuden danner laboratoriefaciliteterne ramme for samarbejder med virksomheder for både studerende og faculty.

Laboratorier, forsøgshaller og auditorier

Campus rummer laboratorier, forsøgshaller, klasse- og grupperum og auditorier, der opfylder de mange forskellige uddannelsesretningers behov. Her er bl.a. et automatiseringslaboratorium, højspændingslaboratorium og en værkstedshal. En af faciliteterne er DesignLab, som er et prototypeværksted, hvor du som studerende kan arbejde med at udvikle dine egne prototyper bl.a. via en 3D printer og laserskærer.

De forskellige værksteder, forsøgshaller og laboratorier går under fælles betegnelsen, DesignBuildLab. Læs mere her