Undervisning

På DTU's diplomingeniøruddannelse lærer man at løse problemer. Man får de kompetencer, erhvervslivet og samfundet efterspørger, og som færdiguddannet diplomingeniør kan man gå lige ud i job.

Foto: Thomas Hjort Jensen, DTU.
Foto: Thomas Hjort Jensen

Samarbejdet med virksomheder er naturligt integreret i undervisningen på DTU's diplomingeniøruddannelser. Hos os møder DTU's studerende real-life cases fra virksomheder i både auditorieundervisning, laboratorieundervisning og i projekt- og praktikforløb.

Alle diplomingeniøruddannelserne har praktikforløb i virksomheder og næsten alle instituttets afsluttende diplomingeniør-projekter laves i samarbejde med virksomheder.

Vores kurser

DTU Engineering Technology varetager en række af de kurser, der indgår i  DTU's diplomingeniøruddannelse.

Se listen over kurser

Halvdelen af alle studerende, som starter på DTU, starter på en diplomingeniøruddannelse. Dimittenderne er eftertragtede blandt aftagerne og har ofte jobtilbud på hånden allerede inden sidste punktum i afgangsprojektet er sat.

Diplomingeniøruddannelsen på DTU er en erhvervsrettet, anvendelsesorienteret og tværfaglig uddannelse på tre et halvt år - med undtagelse af Arktisk Byggeri og Infrastruktur og Fiskeriteknologi, der varer fire år, og Eksport og Teknologi, der varer fire et halvt år.

Læs om alle DTU’s diplomingeniørretninger

Foto: Mikal Schlosser. Introdag på DTU Ballerup Campus 2020.

Turbo på studenterinnovation

På kurset ”Innovation Pilot”, et tværfaglige forløb for alle diplomingeniørstuderende på tværs af hele DTU organiseret af DTU Engineering Technology, får alle DTU’s diplomingeniørstuderende direkte erfaring med netop praksismødet ved at arbejdet med virksomheders konkrete innovations- og teknologiimplementeringsbehov.

Studenter Start-up-område

På campus har vi desuden et Start -up-område med kontorpladser og faciliteter for entreprenante studerende og deres nystartede virksomheder. Studenter start-up-området på Ballerup Campus er et tilbud til ingeniørstuderende, som er ved at eller har etableret virksomhed. I området er der kontorpladser, mødelokale, køkken og fælles lounge-område til videndeling og events. Hubben er en integreret del i undervisningsaktiviteterne på instituttet og bidrager til det levende og dynamiske innovations- og studiemiljø på DTU. Området ligger i S-området lige inden for indgang 19. Der er 4 aflukkede kontorer og 3 lokaler med skillevægge. Hubben koordineres af lektor Torben Hede, DTU Engineering Technology.

Se mere om Innovation Pilot og studenterinnovation

DesignBuildLab

Vi har i det hele taget gode rammer for og fokus på studenterinnovation. DTU's studerende har 24/7 adgang til DesignBuildLabs state-of-the-art værksteds- og laboratoriefaciliter og rådgivning.

Se mere om værksteder og laboratorier på instituttet

Efteruddannelse

På DTU uddanner vi medarbejdere, specialister, ledere, og direktører til at drive forandringer i virksomheder, organisationer og i hele vores samfund. Vores forskere er båret af passion, et eksperimenterende mindset og drives af en målrettet mission om at forandre verden gennem videnskab. Derfor kommer vores deltagere helt tæt på fremtidens løsninger både i teori og i praksis.

DTU Engineering Technology bidrager med vores faglighed og kompetencer til DTU's indsats inden for livslang læring og efteruddannelse i form af både hele diplomuddannelser, enkeltkurser, skræddersyede virksomhedskurser og faglige morgen- og erfamøder.

Vi samarbejder med både private og offentlige virksomheder, brancher, ministerier og styrelser, universiteter, professionshøjskoler, kommuner m.fl.

DTU Engineering Technology leverer studieledelse og undervisning til blandt andet diplomuddannelse i ledelse, diplomuddannelse i projekledelse, diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management og i It-sikkerhed, 

Læs mere om DTU's tilbud inden for livslang læring hos DTU Learn for Life

DTU Ballerup Campus

Du finder DTU Engineering Technology på DTU Ballerup Campus.

Læs mere om Ballerup Campus og studieliv i Ballerup

Foto Thomas Hjort Jensen, DTU