Undervisning

Undervisning

DTU Engineering Technology understøtter DTU’s ambition om at levere Europas bedste diplomingeniøruddannelse. At uddanne diplomingeniører med de særlige, efterspurgte praksisnære og erhvervsrettede diplomingeniørkompetencer, samt at levere efteruddannelse inden for vores faglige discipliner, er i centrum for alt, hvad vi gør.

Halvdelen af de studerende, som startede på DTU i 2019, havde valgt en diplomingeniøruddannelse. Dimittenderne er eftertragtede blandt aftagerne og har ofte jobtilbud på hånden allerede inden sidste punktum i afgangsprojektet er sat.

Teknologiimplementering og innovation er centralt for DTU’s virke og for den forskel, DTU som universitet gør for samfundet. DTU Engineering Technology bidrager til denne del af DTU’s arbejde via et særligt fokus på praksismødet.

Engineering Technology er den term, som bruges internationalt (USA og Canada) for netop dette praksisrettede og anvendelsesorienterede fokus inden for ingeniøruddannelse og –forskning.

DTU Technology Engineerings forskningsfelt er rammesat af teknologiimplementering og praksismødet, og dermed direkte forankret i erhvervets aktuelle udfordringer og udviklingsbehov. Gennem virksomhedssamarbejder i både undervisningen, studenterprojekter og på medarbejder-niveau, arbejder vi systematisk med at udvikle værktøjer, metoder og teorier til implementering og hands-on overførsel af teknologi, viden og ingeniørfaglighed gennem nye produkter og løsninger til og i samarbejde med virksomheder.

Mødet mellem praksis og den brede ingeniørteknologiske implementering, og den løbende dokumentation heraf, er helt afgørende for det videngrundlag, som hele DTU’s diplomingeniøruddannelse hviler på, nemlig praksisvidengrundlaget.

DTU Engineering Technology arbejder aktivt med teknologiimplementering og praksismøde på både studerende- og på medarbejder-niveau.

Samarbejdet med virksomheder er naturligt integreret i undervisningen på diplomingeniøruddannelserne, hvor de studerende møder real-life cases fra virksomheder i både auditorieundervisning, laboratorieundervisning og i projekt og praktikforløb. Alle diplomingeniøruddannelserne har praktikforløb i virksomheder. Der ud over, så udføres 95 procent af instituttets afsluttende diplomingeniør-projekter i samarbejde med virksomheder.

På kurset ”Innovation Pilot”, et tværfaglige forløb for alle diplomingeniørstuderende på tværs af hele DTU organiseret af DTU Engineering Technology, får alle DTU’s diplomingeniørstuderende direkte erfaring med netop praksismødet ved at arbejdet med virksomheders konkrete innovations- og teknologiimplementeringsbehov.

Diplomingeniøruddannelsen varer som udgangspunkt 3½ år inklusive et halvt års praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. 
Læs om alle DTU’s diplomingeniørretninger.

Uddannelsen til diplomingeniør foregår på både DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus. Alle uddannelsesretninger har et primær campus, hvor det meste af undervisningen foregår.
Læs mere om de to campusser her.

Læs om studielivet på DTU Ballerup Campus, og find for eksempel ud af hvilke undervisningsfaciliteter der er, og hvordan man lettest kommer til Ballerup Campus. 

Vil du finde en praktikplads eller et projekt, så kig i Praktik- og Projektbanken, et match making website for virksomheder, organisationer, DTU studerende og -undervisere.

DTU Engineering Technology varetager en række af de kurser der indgår i  DTU's 18 diplomingeniøruddannelser. Se listen over kurser.

Efteruddannelse

Instituttet bidrager til DTU's indsats på efteruddannelsesområdet via både en række diplomuddannelser, enkeltkurser, skræddersyede virksomhedskurser og faglige morgen- og erfamøder. Vi samarbejder med både private og offentlige virksomheder, brancher, ministerier og styrelser, universiteter, professionshøjskoler, kommuner m.fl.

Læs mere om DTU's tilbud inden for efteruddannelse og videreuddannelsesmulighederne, diplomuddannelser og kurser hos DTU Learn for Life

 

3D scanner

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen på DTU.

Efter- og videreuddannelse på DTU
På DTU kan du blive klogere hele livet. Læs mere om de mange efter- og videreuddannelsestilbud.

Læs mere om studielivet på DTU Campus Ballerup.

Studerende for en dag
Prøv en dag som studerende på DTU og oplev forelæsninger, laboratorieøvelser, studiemiljø og hvad ellers der hører med. Tilbud til elever i stx, htx, eux og hf.