Undervisning

Undervisning

At uddanne diplomingeniører med de særlige, efterspurgte praksisnære og erhvervsrettede diplomingeniørkompetencer, samt at levere efteruddannelse inden for vores faglige discipliner, er i centrum for alt, hvad vi gør.

Halvdelen af de studerende, som starter på DTU, studerer til diplomingeniør. Dimittenderne er eftertragtede blandt aftagerne og har ofte jobtilbud på hånden allerede inden sidste punktum i afgangsprojektet er sat.

Samarbejdet med virksomheder er naturligt integreret i undervisningen på diplomingeniøruddannelserne, hvor de studerende møder real-life cases fra virksomheder i både auditorieundervisning, laboratorieundervisning og i projekt og praktikforløb. Alle diplomingeniøruddannelserne har praktikforløb i virksomheder. Der ud over, så udføres 95 procent af instituttets afsluttende diplomingeniør-projekter i samarbejde med virksomheder.

På kurset ”Innovation Pilot”, et tværfaglige forløb for alle diplomingeniørstuderende på tværs af hele DTU organiseret af DTU Engineering Technology, får alle DTU’s diplomingeniørstuderende direkte erfaring med netop praksismødet ved at arbejdet med virksomheders konkrete innovations- og teknologiimplementeringsbehov.

Vi har i det hele taget gode rammer for og fokus på studenterinnovation. DTU's studerende har 24/7 adgang til DesignBuildLabs state-of-the-art værksteds- og laboratoriefaciliter og rådgivning. Og i 2022 åbnede vi et fysisk start up-område på DTU Ballerup Campus for entreprenante studerende.

DTU Engineering Technology varetager en række af de kurser der indgår i  DTU's diplomingeniøruddannelser. Se listen over kurser.. 

Diplomingeniøruddannelsen varer som udgangspunkt 3½ år inklusive et halvt års praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. 
Læs om alle DTU’s diplomingeniørretninger.

Uddannelsen til diplomingeniør foregår på både DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus. Alle uddannelsesretninger har et primær campus, hvor det meste af undervisningen foregår.
Læs mere om de to campusser her.

Læs om studielivet på DTU Ballerup Campus, og find for eksempel ud af hvilke undervisningsfaciliteter der er, og hvordan man lettest kommer til Ballerup Campus. 

Vil du finde en praktikplads eller et projekt, så kig i DTU Career Hub, et match making website for virksomheder, organisationer, DTU studerende og -undervisere. 

Efteruddannelse

Instituttet bidrager til DTU's indsats på efteruddannelsesområdet via både en række diplomuddannelser, enkeltkurser, skræddersyede virksomhedskurser og faglige morgen- og erfamøder. Vi samarbejder med både private og offentlige virksomheder, brancher, ministerier og styrelser, universiteter, professionshøjskoler, kommuner m.fl.

Læs mere om DTU's tilbud inden for efteruddannelse og videreuddannelsesmulighederne, diplomuddannelser og kurser hos DTU Learn for Life

 

3D scanner

Læs mere om diplomingeniøruddannelsen på DTU.

Efter- og videreuddannelse på DTU
På DTU kan du blive klogere hele livet. Læs mere om de mange efter- og videreuddannelsestilbud.

Læs mere om studielivet på DTU Campus Ballerup.

Studerende for en dag
Prøv en dag som studerende på DTU og oplev forelæsninger, laboratorieøvelser, studiemiljø og hvad ellers der hører med. Tilbud til elever i stx, htx, eux og hf.