De fem studerende, som på kurset Grønt Entreprenørskab har udviklet konceptet Blue Cup. Foto Thomas Hjort Jensen

Diplomingeniørstuderende til kamp mod engangsplastik

fredag 28 jun 19

Kontakt

Villads Keiding
Lektor
DTU Engineering Technology
93 51 13 55

Et hold af diplomingeniørstuderende fra DTU har udviklet en ny proces, som gør det nemt og billigt at anvende genbrugskopper, og det kan reducere brugen af engangskrus markant.

Bæredygtighed og miljøbevidsthed ligger i dag højt på den politiske dagsorden, og vi hører dagligt om plastikfloder i Asien og om, hvordan plastikaffald blandt andet ender i havene til skade for både dyr og mennesker.

En af de store syndere er engangskruset af plastik, som meget ofte anvendes til større arrangementer, og som enten smides direkte i skraldespanden og herefter køres til forbrænding eller ofte smides i naturen umiddelbart efter brug.

Et opgør med smid-væk-kulturen

Denne ’smid-væk kultur’ har Marcus Hybel Vang, Jon Sødergreen, Johan Tryel, Rikke Eriksen og Nanna Jelle, der alle læser Proces og Innovation på DTU, kigget nærmere på. På kurset Grønt Entreprenørskab, hvor de studerende stilles over for en problemstilling, som indebærer udformning og design af et ’grønt’ produkt eller proces, er gruppen kommet på en idé, der kan erstatte engangskruset.

”Vi har udviklet et system, der gør det ligeså nemt og billigt for event-arrangører at bruge genbrugskopper som engangskopper,” forklarer Marcus Hybel Vang.

Systemet har fået navnet Blue Cup, og selve koppen er fremstillet af materialet polypropylen, også kendt som PP-plast, der er et hårdt og slidstærkt plastmateriale. 

”Materialevalget gør kopperne stærke nok til, at de kan indsamles, vaskes og genbruges op til ti gange,” forklarer Jon Sødergreen.

97 procent bruges igen

Baseret på testforløb har de studerende vurderet, at det med deres system er muligt at indsamle 97 procent af kopperne til genbrug, og fordi gæsterne oven i købet genbruger deres eget glas flere gange til det samme arrangement, har Blue Cup potentiale til at reducere mængden af brugte engangskopper betydeligt.

”En Blue Cup kan erstatte hvad der svarer til 30 engangskrus, så på den måde undgår vi et stort spild af krus, som ellers bare ville blive smidt væk,” fortæller Rikke Eriksen.

Nem og billig proces

Udover at nedsætte mængden af spildt plastik er genanvendelsesprocessen for kopperne også billig. Det vil koste arrangører nogenlunde det samme at købe og anvende de bæredygtige Blue Cup’er, som det vil koste dem at indkøbe plastikkrus til deres event.

Processen er designet på en måde, så arrangørerne kun skal sørge for at samle kopperne sammen, efter de er brugt. Herefter afhentes de af en tredjepart, som kører kopperne til rens. På den måde har de studerende sørget for ikke kun at gøre det billigt, men også at gøre det nemt at engagere sig i en bæredygtig løsning.

”Med den nye bæredygtige proces og den genanvendelige Blue Cup giver vi eventarrangører en mulighed for et grønnere alternativ til engangskruset og giver gæsterne en bedre drikkeoplevelse,” fortæller Rikke Eriksen.

Blue Cup gør det nemt og billigt at vælge genbrug, og på sigt kan dét blive et endeligt farvel til engangsplastik.

Green Cup på Grøn Dyst

Konceptet med genbrugskoppen deltager i DTU's bæredygtigheds- og innovationskonference Grøn Dyst - både som et koncept, der bliver præsenteret som case, og som den kop, man får serveret drikkevarer i på dagen. DTU har nemlig valgt at tage sin egen medicin og sigter derfor efter at mindske miljøbelastningen også ved en lejlighed som denne.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.