Foto Thomas Hjort Jensen

Virker "grønne" tage?

tirsdag 03 aug 21

Kontakt

Solbritt Christiansen
Lektor, Civ ing
DTU Engineering Technology
24 89 64 28

Kontakt

Jesper Molin
Lektor
DTU Engineering Technology
35 88 53 37

Hør podcasten

Hør hele Bygtropolis podcasten med Jesper Molin og Solbritt Christensen via linket: Gavner grønne tage? (podbean.com). I podcasten medvirker også Anne Mette Weng fra firmaet Nature Impact.

Bygtropolis er en tværfaglig podcast med og til byggeriet. Den produceres af BARK Rådgivning med støtte fra Lokale og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Gavner Grønne tage?

Grønne tage med levende planter vinder frem i Danmark, men alligevel er der ingen standardisering på området. Podcasten Bygtropolis har været på besøg hos DTU Engineering Technologys laboratorium for grønne tagløsninger

Antallet af kvadratmeter grønne tage herhjemme er tidoblet de seneste år, fra 39.000 kvadratmeter i 2013 til 450.000 kvadratmeter i 2019. Alligevel findes der ingen standardisering på området.

Podcasten Bygtropolis har været på besøg hos DTU Engineering Technology, hvor lektor Jesper Molin og lektor Solbritt Christiansen viser rundt og fortæller om arbejdet i laboratoriet for grønne tagløsninger på DTU’s Ballerup Campus.

Lektor Jesper Molin tog sammen med lektor Solbritt Christiansen og kolleger initiativ til at etablere laboratoriet i 2017 i samarbejde med to virksomheder fra branchen:

”Der var behov for et sted i Danmark, hvor man kunne forske og udvikle og undersøge, hvordan grønne tages indflydelse var, fordi der bliver flere og flere af dem. Vi er vant til i byggebranchen, at vi har normer og vejledninger for det, som vi gør som ingeniører., og det er der ikke rigtig inden for grønne tage,” fortæller lektor Jesper Molin, DTU Engineering Technology i podcasten, hvor også lektor Solbrit Christiansen medvirker.

Test giver ny viden til branchen
Laboratoriet ved DTU Engineering Technology består af tre forskellige tage med måleudstyr, hvor man kan måle på og undersøge de forskellige modeller og opbygninger af grønne tage i forhold til isoleringsevne, fugtskader, tilbageholdelse af regnvand og biodiversitet.

"”Der var behov for et sted i Danmark, hvor man kunne forske og udvikle og undersøge, hvordan grønne tages indflydelse var, fordi der bliver flere og flere af dem.""
Jesper Molin

Der er tre tage på hver 27 kvadratmeter. Et tyndt grønt tag lagt på en måtte. Et tykkere grønt tag lagt på en bakke. Under de grønne tage er lagt tagpap. Det sidste tag består udelukkende af tagpap, så der er noget at sammenligne med. Formålet var at undersøge modeller og tilgange, som allerede var på markedet.

Måleudstyr registrerer, hvordan de grønne tage påvirker temperaturen i bygningen og konklusionen er, at den isolerende effekt er lille. En vægt og en vandmåler afslører, hvor meget vand de forskellige tage opsuger og en tredje måler holder øje med om taget giver problemer i forhold til fugt.

”Det vi var lidt nervøse for, det var, når vi har den store mængde vand på taget og vandet fordamper, så giver det jo køling, på samme måde, som når man sætter en kold øl uden for og der så kommer dug på. Det samme kan ske med taget, så vi ville undersøge, om der på bagsiden af taget ville blive så koldt, at der kom kondens, som i værste fald kan føre til skimmelsvamp. Men det har ikke vist sig at være et problem i de konstruktioner, som vi har her,” siger Jesper Mobil.

Studerende får førstehånds-viden
Laboratoriet for grønne tagløsninger bruges af de studerende i undervisningen på diplomingeniøruddannelsen, fx i tilvalgskurset ’klimatilpasning og skybrudssikring’, hvor de studerende analyserer data fra forskellige nedbørstilfælde og vurderer, hvor meget vand der tilbageholdes og forsinkes, og hvor meget der ledes videre.

Der er også studerende, der i deres diplomingeniørprojekt arbejder med, hvilken effekt det kan have at etablere grønne tage i dele af et større opland, fortæller lektor Solbritt Christiansen, som underviser på diplomingeniøruddanelsen Byggeri og Infrastruktur ved DTU.

Hør hele Bygtropolis podcasten med Jesper Molin og Solbritt Christensen via linket: Gavner grønne tage? (podbean.com) I podcasten medvirker også Anne Mette Weng fra firmaet Nature Impact.

Bygtropolis er en tværfaglig podcast med og til byggeriet. Den produceres af BARK Rådgivning med støtte fra Lokale og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Gavner Grønne tage?

Se også nyhed om etableringen af testcenteret for grønne tage i 2017 her: Nyt laboratorium for grønne tagløsninger - DTU

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.