Foto Mikal Schlosser

Kom styrket ud af krisen med nye kompetencer

mandag 15 mar 21
|

Kontakt

Lotte Blaabjerg Dahl
Projektleder
DTU Engineering Technology
93 51 19 51

Kontakt

Martin Sørensen
Projektkonsulent
DTU Engineering Technology
31 96 49 57

Få et skræddersyet kompetenceforløb

Virksomheder fra hele Region Sjælland kan deltage. Virksomheder som gerne vil høre mere, kan allerede nu kontakte Martin Sørensen, DTU Engineering Technology (se kontaktinfo i boks i højre side af skærmen herover) eller ét af de fire medvirkende erhvervscentre: Sorø Erhverv, Business Faxe, Næstved Erhverv og Stevns Erhvervsråd. 

Den første ansøgningsfrist for virksomheder, som gerne vil i betragtning til et skræddersyet kompetenceudviklings-tilbud er den 1. april 2021.

Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,

Socialfonden og EU logo

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet ’Kom-løft Sjælland’ bringer DTU Engineering Technologys kompetencer ud til små og mellemstore virksomheder, der er presset fra flere sider, også af Corona-situationen. Ansøgningsfrist den 1. april 2021.

af Birgitte Ramsø Thomsen og Line Reeh

Frem til udgangen af næste år kan medarbejdere i 50 små og mellemstore virksomheder i Region Sjællan få et skræddersyet kompetenceløft fra fagpersoner hos DTU Engineering Technology. 

Indholdet tilpasses virksomhedernes konkrete behov inden for DTU Engineering Technologys vidensområder – fx procesoptimering, nye forretningsmodeller, strategi og produktudvikling. Også værksteder og laboratorier hos DTU i Ballerup kan indgå.

Projektets, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, har til formål at hjælpe virksomhederne til at fastholde og ekspandere deres aktiviteter, både nationalt og internationalt. 

Win-win for virksomheder og fagmiljøer

Projektleder Lotte Blaabjerg Dahl, DTU Engineering Technology ser frem til samarbejdet med både de fire erhvervscentre, som indgår i projektet, og de deltagende små og mellemstore virksomheder. 

”Det er win-win, som jeg ser det. Virksomhederne får nem adgang til ny viden og nye relevante kompetencer. Og DTU Engineering Technology får via samarbejdet dugfriske input om branchens behov og virkelighed til den praksisnære forskning og udvikling, som er DTU Engineering Technologys særlige ekspertiseområde”, siger hun.

God investering i krisen

Næstved Erhverv er et af fire erhvervscentre i projektet. Også Rune Nygaard Lerke, senior erhvervskonsulent hos Næstved Erhverv, ser en stor styrke i samarbejdet. Han peger på, at forløbet netop kan være en særlig god investering af tid for virksomhederne her i coronakrisen: 

”Mange virksomheder er pressede. Det kan være særlig svært for små og mellemstore virksomheder uden en professionel bestyrelse, der kan give dem sparring til at ændre forretningsmodel, produktoptimere, ændre vareudbud etc. Hvis man som virksomhed er presset, så fokuserer man tit på driften og glemmer at tænke i udvikling. Et kompetenceløft kan være et kærkomment puf til at ændre kurs i stedet for at stirre på sit Titanic, der er på vej ned”. 

For at gøre det så nemt som muligt for virksomheder at deltage, så er det ikke virksomhederne som skal komme til DTU, men omvendt. Første skridt i et potentielt samarbejde er, at virksomheden får et uforpligtende besøg af to konsulenter fra DTU og en erhvervskonsulent fra et af de fire erhvervscentre til en lavpraktisk snak og afklaring af virksomhedens helt konkrete behov og ønsker til et kompetenceforløb.

Så man lynhurtigt bliver konkret og kan komme i gang, forklarer Rune Nygaard Lerke:

”Tilbuddet til virksomhederne er både konkret og nemt at implementere. Og man kan dreje det i mange retninger. Målet er hele vejen igennem at gøre det så nemt som mulig for virksomhederne at få afklaret deres behov og muligheder og komme i gang."

Pilotprojekt: Lean Six Sigma

Allerede nu kører DTU Engineering Technology de første pilotforløb for at optimere processen inden de egentlige forløb går i gang til maj. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2021, hvis man gerne vil i betragtning til første runde af skræddersyede kompetenceforløb.

En af pilotprojektsvirksomhederne er Højvang Laboratorier fra Dianalund på Vestsjælland, som over seks undervisningsgange, fra marts til maj, får et specialkursus tilpasset deres behov i procesforbedringsmetoden Lean Six Sigma.

"Et kompetenceløft kan være et kærkomment puf til at ændre kurs i stedet for at stirre på sit Titanic, der er på vej ned."
Rune Nygaard Lerke, Næstved Erhverv

Produktionschef Mehdi Javadi, som selv oprindeligt er uddannet fra DTU og også har uddannelsen i Lean Six Sigma, ser frem til, at forløbet vil betyde, at flere på virksomheden taler ”samme sprog”. 

Hans mål er, at Højvang, som er det eneste danskejede miljølaboratorium på et marked med stor international konkurrence, fremadrettet kan skrue og optimere endnu mere på det vigtige konkurrenceparameter leveringstid. 

”Kvaliteten skal der være styr på, ellers kan vi ikke være akkrediteret. Så det, man kan skrue på, er pris og leveringstid. Vi kigger hele tiden på leveringstid ved at nedbringe fejl.”

Mehdi Javadi er selv meget opmærksom på, at holde kontakten med netværket i DTU: 

”Det går begge veje. Jeg prøver at følge med i det nye. Vi har jo selv fingeren på pulsen inden for, hvad der sker på analyseområdet, men vi er jo ikke verdensmestre i andre ingeniørfag og andre brancher. For eksempel inden for logistik, der betyder noget, fordi vi skal hente mange prøver rundt i landet, samme dag, som de bliver udtaget,” siger han.

De to andre pilotprojektforløb finder sted i automatiseringsvirksomheden PJM og ingeniørvirksomheden Confirm og handler om forbedring af logistik, coaching af ledere, softwareforbedringer og gennemgang af strategi.

Sådan kommer man med som virksomhed
Virksomheder som gerne vil høre mere, kan allerede nu kontakte projektleder Lotte Blaabjerg Dahl eller Martin Sørensen hos DTU Engineering Technology (kontaktinfo i boks herover). Man kan også kontakte ét af de fire medvirkende erhvervscentre: Sorø Erhverv, Business Faxe, Næstved Erhverv og Stevns Erhvervsråd. Virksomheder fra hele Region Sjælland kan deltage.

Den første ansøgningsfrist for virksomheder, som gerne vil i betragtning til et skræddersyet kompetenceudviklings-tilbud er den 1. april 2021.

Informationsmøde den 18. marts 2021

Næstved Erhverv inviterer til virtuelt informationsmøde om forløbet “Kom-løft-Sjælland” torsdag den 18. marts 2021 kl. 14.00 – 15.00.På informationsmødet kan du høre mere om forløbet samt vilkårene for at deltage. Du kan desuden læse mere om deltagervilkår, ansøgningsfrister, opstartsdatoer samt eksempler på forløb og udbytte.
Mere info og tilmelding til informationsmødet den 18. marts 2021

Om Kom-løft Sjælland

”Kompetenceløft for små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland”  (Kom-Løft Sjælland) løber fra 2020 til 2022 og er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt projektets partnere. SMV’er (under 250 ansatte) kan søge om et kompetenceforløb, op til en værdi af 60.000 kr.

Samarbejdspartnere er DTU Engineering Technology som projektleder og de fire erhvervscentre: Sorø Erhverv, Business Faxe, Næstved Erhverv, Stevns Erhvervsråd. 

Forløb kan fx inkludere

• kompetenceudvikling af kernemedarbejdere
• udvikling af nyt produkt med Lean Startup-metoder
• optimering af arbejdsgange og produkter
• markedsudvikling og identificering af nye markeder

Som en del af forløbet kan der indgå aktiviteter i vores værksteder og laboratorier hos DTU i Ballerup, som dækker hele spektret fra 3D-print over smedeværksted og beton til produktionsanlæg og robotteknologi.

Fælles for alle forløb vil det være muligt at arbejde med digitalisering, bæredygtighed, risikostyring og robusthed. Det er muligt for en virksomhed at deltage i mere end ét forløb.

Læs mere på https://engtech.dtu.dk/FoU/Projekter/udvikling

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.