Studerende fra Maskinteknik i RobotLab. Foto Mikal Shclosser

Velkommen til DTU Engineering Technology

tirsdag 05 jan 21
|
af Line Reeh

Kontakt

Malene Kirstine Holst
Institutdirektør
DTU Engineering Technology
93 51 15 71

DTU Engineering Technology

DTU Engineering Technology har hjemme på DTU’s Campus i Ballerup, som er DTU’s største uddannelsessted for diplomingeniører. Aktiviteterne på DTU Engineering Technology er organiseret i tretten faggrupper, som arbejder med teknologimplementering i praksis inden for en lang række ingeniørfagligheder.

DTU Diplom har skiftet navn til DTU Engineering Technology, hvilket er den international term for det praksisrettede og anvendelsesorienterede fokus inden for ingeniøruddannelse og teknisk forskning

Per 1. januar 2021 har DTU Diplom skiftet navn til DTU Engineering Technology, Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik. På engelsk DTU Engineering Technology, Department of Engineering Technology and Didactics.  

DTU Engineering Technology arbejder med teknologimplementering i praksis inden for et bredt spektrum af ingeniørfagligheder. Gennem real-life cases og virksomhedssamarbejder i undervisningen, gennem studenterprojekter og gennem innovationsprojekter mellem medarbejdere og virksomheder arbejder instituttet systematisk med at udvikle værktøjer og metoder til implementering og hands-on-overførsel af teknologi, viden og ingeniørfaglighed til ikke mindst små- og mellemstore virksomheder gennem nye produkter og løsninger.  

Instituttet vil under det nye navn fortsat spille en stor rolle i uddannelse af diplomingeniører på DTU og i DTU’s ambition om at udbyde Europas bedste diplomingeniøruddannelse.  

Konstitueret direktør Malene Kirstine Holst, DTU Engineering Technology, siger om det nye navn:  

”Teknologiimplementering og innovation er centralt for DTU’s virke og for den forskel, som DTU som universitet gør for samfundet. DTU Engineering Technology bidrager til dette med et særligt fokus på praksismødet. Engineering Technology er den term, som bruges internationalt om netop det praksisrettede og anvendelsesorienterede fokus inden for ingeniøruddannelse og -teknisk forskning.”  

"Teknologiimplementering og innovation er centralt for DTU’s virke og for den forskel, som DTU som universitet gør for samfundet. DTU Engineering Technology bidrager til dette med et særligt fokus på praksismødet. "
Malene Kirstine Holst, DTU Engineering Technology

”Navneændringen flytter fokus fra en en-til-en-relation mellem instituttet og diplomingeniøruddannelsen til et fokus på instituttets særlige faglighed: Praksisnær anvendelse, udvikling og implementering af ingeniørmæssige teknologier. Desuden rummer institutnavnet vores strategiske ambition om etablering af et fagmiljø inden for ingeniørpædagogik og –didaktik.”  

DTU Engineering Technology har adresse på DTU Ballerup Campus, som rummer dedikerede faciliteter til hands-on laboratorieundervisning, integrerede projektforløb med undervisere om udvikling og prototyping og til udviklingsprojekter med SVM’er.  

Navneskiftet til DTU Engineering Technology markerer samtidig, at det tidligere DTU Diplom per 1. januar 2021 administrativt overgår til en status som regulært institut ved DTU. DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelse, har eksisteret siden 2013, hvor IHK (Ingeniørhøjskolen i København) og DTU fusionerede.  

Rektor Anders Bjarklev, DTU, glæder sig over at kunne byde velkommen til det nye institut:  

”At uddanne diplomingeniører med de særlige, efterspurgte praksisnære og erhvervsrettede diplomingeniørkompetencer er en central del af DTU’s ambition om at levere Europas bedste ingeniøruddannelse. Vi kan på DTU tilbyde vores studerende en virkelig god og ret unik kombination, fordi vi kan trække både på dyb, fagspecifik ingeniørviden, på verdensførende forskningsmiljøer og på solid faglig viden om udvekslingen mellem teori og teknologiimplementering.”  

Første ph.d.-projekt under instituttets nye navn og identitet handler netop om udvikling af en model for effektmåling af samarbejdet mellem universitet og virksomhed og foregår i samarbejde med DTU Entrepreneurship.  

Det nye navn DTU Engineering Technology bliver taget i brug på instituttets hjemmesider, brevpapir m.v. i løbet af første kvartal 2021.

Diplomingeniøruddannelse og virksomhedssamarbejde

Halvdelen af de studerende, som startede på DTU i 2019, valgte en diplomingeniøruddannelse. Dimittenderne er eftertragtede blandt aftagerne og har ofte jobtilbud på hånden allerede inden sidste punktum i afgangsprojektet er sat. Alle diplomingeniøruddannelserne har praktikforløb i virksomheder. Der ud over, så udføres 95 procent af afsluttende diplomingeniør-projekter ved DTU Engineering Technology (tidligere DTU Diplom) i samarbejde med virksomheder. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://engtech.dtu.dk/nyheder/2021/01/velkommen-til-dtu-engineering-technology??id=96c2bc39-906f-4ad2-9a0c-8fd50e7adcc7
10 APRIL 2021