Vil I have mere innovation i jeres virksomhed?

Innovation Pilot er et kursusforløb på DTU, hvor I som virksomhed stiller med idéer eller udfordringer, som tværfaglige grupper af diplomingeniør-studerende løser på innovative måder.

Innovation Pilot kurset henvender sig til virksomheder over hele landet, som ønsker nye løsninger til tekniske udfordringer, samt eksponering over for DTU studerende. Kurset fungerer overordnet set på et idé- og konceptudviklingsplan, hvor de studerende undervejs eksempelvis kan inddrage eksperter, brugere og kunder i deres dataindsamling og løsningsforslag.

Mål

Målet med Innovation Pilot er at ruste de kommende diplomingeniører til de udfordringer de vil møde når de kommer ud i erhvervslivet, og samtidig give de deltagende virksomheder nye ingeniørfaglige perspektiver og løsningsmodeller på deres udfordringer.

Resultat

Forløbet afsluttes med en Demodag, hvor de studerende og virksomhederne mødes på DTU. Her præsenterer de studerende deres innovationsoplæg og måske en prototype som svar på virksomhedernes problemstillinger.

Som virksomhed får man de studerendes friske øjne og deres gå-på mod inden for dørene - uden at det koster virksomheden noget. Input fra flere ingeniørfaglige vinkler lukker op for nye muligheder og løsninger. Samtidig får du direkte adgang og personlig kontakt til den næste generation af ingeniørtalenter, og forløbet kan blive starten på et videre samarbejde med DTU.

Som virksomhed får I:

 • nye idéer, perspektiver og kreativitet
 • synlighed og eksponering
 • talent spotting
 • pitches, prototyper og rapporter
 • garanteret kontakt med studerende

Som virksomhed er det nemt at være en del af Innovation Pilot projektet, da det ikke er særligt ressourcekrævende.  Det overordnede tidsforbrug ligger på ca. 30 timer og inkluderer:

 • fysisk deltagelse på DTU 2-3 gange
 • besøg i virksomheden af de studerende
 • generel engagement fra virksomheden

Find en teknisk udfordring eller idé, der ønskes belyst. Udform en kort beskrivelse af virksomheden og udfordringen/idéen. DTU hjælper med at tilrettelægge og formulere projektet.

Ting til overvejelse:

 • Har problemstillingen en teknisk vinkel?
 • Er problemstillingen motiveret af aktualitet og vigtig for virksomheden at få løst?
 • Er løsningen af problemet realistisk, og er det realistisk at implementere løsningen?

Find en kontaktperson i virksomheden. Vedkommende skal kunne deltage og være engageret i kurset, samt være tilgængelig for de studerende ved eventuelle spørgsmål.

Kontakt Innovations- og Udviklingssupporten for yderligere information.

Som virksomhed er det gratis at deltage i projektet.

Innovation Pilot er et obligatorisk projektkursus for alle diplomingeniørstuderende på DTU, som ligger i slutningen af uddannelsen, typisk på 5. eller 6. semester. Det udbydes 3 gange årligt; efterår, forår og sommer. Virksomheder kan deltage i forløb på 4 eller 8 uger og deltager fysisk på DTU 2-3 gange. Under kursusforløbet afsættes der 2 faste mødedage for de studerende, hvor der arbejdes med projektet.

Kurset er tværfagligt og involverer alle 17 diplomingeniør studieretninger. Det er derfor vigtigt at problemstillingen ikke er for konkret, men er åben, sådan at den kan favne fagligt bredt.

Læs mere om hvilke studieretninger

Innovation Pilot er baseret på åben innovation og bygger på vidensdeling og sparring mellem studerende. Derfor anbefales det at virksomheden ikke deler fortrolig viden.

De studerendes idéer og resultater skal ses som et idékatalog, som virksomhederne kan inspireres af og bruge fremadrettet. Da kurset er "offentligt" anses rettigheder til de studerendes idéer juridisk set som allemandseje.

Der er adskillige opskrifter på en god case. Fra tidligere projekter har vi erfaret, at den gode case typisk indeholder følgende aspekter:

 • Åben problemstilling – flere tilgange til løsning
 • Teknisk komponent – appellerer til ingeniører
 • Reel problemstilling – løsningen skal være ukendt
 • Adgang til data
 • Mulighed for feltstudie – brugere, kunder, ansatte

Typiske problemfelter

Muligheder:

 • Uudnyttede ressourcer
 • Ny markedsudvikling (nye behov/efterspørgsel)
 • Fremtiden (nye behov/teknologi/trends)

Udfordringer

 • Ressourcespild (tid, materialer, omkostninger)
 • Trusler (marked, konkurrenter, teknologi)
 • Nye krav/lovgivningsændringer
logo

Greens Engros er en ualmindelig grønthandler med domicil i Skovlunde og over 100 ansatte. Virksomheden har modtaget Børsens Gazellepris fem år i træk og fungerer som leverandør, distributør, grossist samt logistisk partner og lagerhotel. Greens Engros havde fire grupper af studerende til at arbejde med hvordan virksomheden kunne nytænke hele fremstillingsprocessen af et af deres kerneprodukter, under hensynstagen til skånsel af medarbejderen for gentaget manuelt arbejde, bedre udnyttelse af biologisk affald og desinfektion af produkt.

”Samarbejdet med studerende har medført en øget åbenhed overfor innovation i vores organisation og har udmøntet sig i helt konkrete løsninger, som vi kan implementere med det samme. En af studiegruppernes løsninger forventer jeg kommer til at ændre en udgift på 50.000 kroner om måneden til en indtægt – så vi vil gerne deltage igen!”

- Vicedirektør Lars-Erik Rasmussen.

logo

"ITD’s innovationscenter ILT havde i år to projekter med i DTU’s Innovation Pilot, og vi er fantastisk glade for at ét af projekterne løb af med sejren. Vindergruppen kom med et nyskabende og innovativt forslag til, hvordan lastbilers batterier kan holde på strømmen ved længere hvil uden at motoren skal køre i tomgang. Forslagets potentialer skal nu afklares nærmere med branchen og branchens leverandører og umiddelbart ser det lovende ud. Jeg har derfor opfordret gruppen til at tilmelde deres forslag til Grøn Dyst”.

”Deltagelsen i Innovation Pilot har været en fin oplevelse, der både har skabt opmærksomhed om vores branche hos DTU og blandt de studerende og har bidraget med friske øjne på én af branchens udfordringer.”

- Innovationschef Poul Bruun, ITD.

(ITD er brancheorganisation for den danske vejgodstransport).

logo

Virksomheden Alpha-elektronik er en højtspecialiseret produktionsvirksomhed, der producerer elektronik i mindre ordreserier. Virksomheden oplever en stigende efterspørgsel på større serieproduktioner, hvilket udfordrer deres eksisterende produktions-setup. De studerende har derfor arbejdet med hvordan virksomheden kan nytænke deres produktionsflow, så de både kan håndtere små og store ordreserie.

”De studerende er kommet med nogle MEGET interessante løsninger”

- Henrik Meisner, Customer Support Manager, ALPHA-elektronik.

Kalundborg Forsyning (Kalfor) er en multiforsyningsvirksomhed, der servicere store industrivirksomheder, såvel som borgere i Kalundborg med vand. De studerende har under Innovation Pilot forløbet hjulpet virksomheden med at udvikle en datatransmissions plug-in, der giver Kalfor kontrol over datatransmissioner mellem vandmålere og radiotransmissionssytemet, hvilket skaber en række nye muligheder for virksomheden fremadrettet.

“Det har været en spændende proces, som har været rigtig god, også for vores interne processer omkring innovation og udvikling. Vi er med igen!”

- Preben Thisgaard, Projektleder, Kalundborg Forsyning.

Padborg Fjernvarme er en varmeforsynings virksomhed der servicerer hele Padborg området med fjernvarme. Virksomheden er særlig interessant da man ønsker at være på forkant med grøn omstilling, på et presset marked med en rivende teknologisk udvikling. De studerende har under forløbet arbejdet med hvordan man kan skabe et selvforsynende og grønt fjernvarmesystem, der tilgodeser de krav og behov fremtidens hustande forventes at stille.

”Vi har oplevet mødet med Danmarks fremtid, hvis arbejde demonstrerer flere kombinationer af talent –vision – engagement, som frembragte markante muligheder i en grøn omstilling indenfor varmeforsyning”

- Jan Riber, Bestyrelsesformand for Padborg Fjernvarme og Arwos.

Arwos

Problemfelt: Stor ressource, global markedsudvikling, nye muligheder/udnyttelse

Problemformulering: Hvordan kan Arwos bedst udnytte ressourcen vand, med mest mulig værdiskabelse for samfundet?

Naturlig Desinfektion

Problemfelt: Efterspørgsel fra industri, ingen optimal løsning på markedet, objekter er ikke desinficeret

Problemformulering: Hvordan kan virksomheden udvikle en løsning, der kan desinficere objekter af varierende størrelse på vej ind i produktionsfaciliteter?

Padborg Fjernvarme

Problemfelt: Trussel, nye behov/efterspørgsel, omstillingsproces, fremtiden

Problemformulering: Hvordan kan PF skabe et grønt og selvforsynende fjernvarmesystem, der møder behov som fremtidens forbrugere forventes at stille?

Sundolitt

Problemfelt: Manuel produktion, ressource- og tidskrævende proces

Problemformulering: Hvordan kan Sundolitt lave en løsning, der kan optimere deres produktion af specialstøbte EPS produkter?

VTI Træindustri

Problemfelt: Ressourcespild, nye anvendelsesmuligheder, produktudvikling

Problemformulering: Hvordan kan VTI Træindustri udvikle en ny bæredygtig op-cycling af virksomhedens træaffald?

Kontakt

Mette Pallisgaard Justesen

Mette Pallisgaard Justesen Innovationskonsulent Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik Mobil: 31964964