Kompas

Kompas

DTU er partner i projektet Kompas, der henvender sig til erhvervsaktive i den maritime sektor, der ønsker at opkvalificere sig til diplomniveau. Foruden DTU er KEA, MSK og SIMAC partnere i projektet, som er finansieret af EU's midler til regional udvikling. Læs mere om projektet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Kompas ledes af Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG). DTU tilbyder kurser på uddannelsen, dels som aftenhold, dels sammen med ordinære studerende i dagtimerne. Et Kompas-forløb afvikles under rammerne af Fleksibel Diplom. Uddannelsens omfang svarer til 1 års fuldtidsstudium, og skal gennemføres inden for 6 år.

Uddannelsen kan sammensættes efter individuelt behov, og der er meget vidde rammer for hvad der kan lade sig gøre. Det gælder både med hensyn til varigheden af uddannelsen og valget af kurser. Du kan vælge frit mellem enkeltfagskurser fra DTU's kursusbase, dog skal man opfylde kursets forudsætninger.

Kompas-forløbet bygges op af tre dele: indledende moduler, specialisering og afgangsprojekt.

Indledende moduler

De indledende moduler udgør 15 ECTS point. Et eksempel på en sammensætning af indledende moduler kan ses nedenfor:

Specialisering

Specialiseringen udgør 30 ECTS point og sammensættes efter individuelt behov. Nedenfor vises tre eksempler på specialiseringer med hver sin profil:

1) Bevægelige produkter 

2) Stationære produkter 

3) Ledelse og databehandling 

Afgangsprojekt 

Afgangsprojektet udgør 15 ECTS point og afslutter Kompas-forløbet. Afgangsprojektet udføres normalt i samarbejde med en virksomhed og består af en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne.

Meritoverførsel

Du har mulighed for at søge om meritoverførelse af op til 15 ECTS point fra tidligere uddannelse. Pointene skal være bestået inden for de seneste 6 år.

Den europæiske union.

Kontakt

Christian Lotz Felter
Lektor
DTU Engineering Technology
21 12 39 80