Elektrisk energi

I de kommende årtier vil der ske store forandringer i den måde verden producerer, distribuerer og bruger energi på. Bæredygtighed og miljø er nøgleordene for udviklingen. Frem til 2050 skal hele Danmarks energisystem omstilles. Danmark skal være en CO2-neutral nation.

Faggruppeleder: Mehdi Savaghebi.

Forskningsområde

Faggruppen Elektrisk Energi arbejder med drift og styring af smart grids og mikronet med høj indtrængning af vedvarende energikilder. I denne sammenhæng udgør anvendelsen af effekt-elektroniske konverter hovedfokus for vores forskning. Disse konvertere muliggør state-of-the-art styring, drift, beskyttelse og energilagringsteknologier og sikrer høj stabilitet, pålidelighed og strømkvalitet i elnettet, hovedfokus for forskningen.

I de kommende årtier vil der ske store ændringer i den måde, som verden producerer, distribuerer og bruger energi på. Bæredygtighed og miljøbevidsthed er nøgleordene for udvikling. Frem mod 2050 skal Danmarks samlede energisystem opnå at være CO2-neutralt. Energien skal komme fra vedvarende energikilder, hovedsageligt vind og solressourcer, og det kræver, at den kan transmitteres og lagres ved hjælp af avancerede, pålidelige og effektive teknologier.

Der er et kæmpe potentiale for landbaseret og offshore vedvarende energi i Danmark. I de seneste år har Ooffshore-vindmølleparker og energiøer af samme grund fået stor opmærksomhed i de seneste år, hvilket nødvendiggør forskning af høj kvalitet, teknologiudvikling og implementering for at støtte den ambitiøse grønne udvikling.

Kombineret med en elektrificering af det danske energiforbrug er der et enormt potentiale for at udnytte vedvarende energikilder og omdanne deres kraft til gas, brint og biobrændstoffer. Dette banebrydende koncept, kendt som Power-to-X, vil kalde på en ny og tættere kobling af elektricitets-, industri- og transportsektorerne.

Samarbejder

Forskningsgruppens primære uddannelses- og forskningssamarbejder er med SMV'er og større nationale og internationale virksomheder inden for følgende grene:

 • Operatører af el-distributions- og transmissionssystemer
 • Vedvarende energiindustri
 • SMV'er, der leverer elektrificeringsløsninger til fjerntliggende og landlige områder
 • Rådgiverbranchen inden for elforsyningssystemer og vedvarende energi
 • Leverandører af kraftelektroniske løsninger til anvendelse i produktion, transmission, distribution og lagring af elektrisk energi
 • Virksomheder inden for beskyttelse, automatisering og digitalisering af elforsyningssystemer
 • Industrien for højspænding og høj effekt
 • Rådgivning inden for lektrificering af jernbaner

Vores take på teknologiimplementering

Vi brænder for at levere verdensførende forskning med en positiv indvirkning på samfundet og ønsker at være i front inden for universitets-industrisamarbejde.

Vi søger at bringe nye teknologier til samfundet gennem fokus på implementeringsprocesserne inden for forskning, undervisning i verdensklasse og kontinuerligt industrielt samarbejde.

Vores arbejde dækker, i samarbejde med industrien, hele spektret af teknologier inden for effektsystemer og effektelektronik med et stærkt fundament i forskning og udvikling som støtter den grønne omstilling og de-karbonisering af samfundet.

Vi fokuserer på at imødekomme behov og udfordringer ved implementering og drift inden for den industrielle sektor, både i vores forskningsfokus på de høje TRL-niveauer og i uddannelsen af dygtige diplomingeniører inden for elektrisk energi.

Forskningsgruppens arbejde fokuserer på implementeringsprocesserne inden for drift og styring af smart- og microgrids, integration af vedvarende energikilder i elnettet, samt forsyningssikkerhed og elkvalitet, specielt i net med effektelektroniske konverterteknologier.

Nøgleord

Discipliner

 • Elforsyningssystemer
 • Vedvarende energi
 • Effektelektronik
 • Kontrolsystemer

Kompetencer

 • Styring af effektelektroniske konvertere i elnet og vedvarende energisystemer
 • Drift, kontrol og beskyttelse af elektriske net
 • Simulering og eksperimentelle tests af effektelektroniske konvertere, elektriske net og elektriske maskiner


Forskningsområder og anvendelser

 • Distribuerede generationssystemer og mikronet
 • Grøn elektrificering i udviklingslande og fjerntliggende områder
 • Offshore-vindmølleparker og energiøer
 • HVDC-systemer
 • UPS-systemer
 • Aktive effektfiltere og FACTS-enheder
 • Fejldetektering og lokalisering i elektriske net

Medarbejdere

Find kontaktinformation på medarbejdere tilknyttet faggruppen.