AI, matematik og software

Faggruppen har fokus på bl.a. numerisk analyse, ulineær optimering, linær algebra, statistik, machine learning, kunstig intelligens og user experience i sundhedssektoren samt pædagogik og didaktik i software-undervisningen.

Faggruppeleder: Henrik Bechmann.

Faggruppen har fokus på bl.a. numerisk analyse, ulineær optimering, linær algebra, statistik, machine learning, kunstig intelligens og user experience i sundhedssektoren samt pædagogik og didaktik i software-undervisningen. Faggruppens arbejde ligger inden for anvendelser inden for analyse, design og monitorering af systemer, datavisualisering, remote sensing, fejlkorrigerende kode og algebraisk topologi.

Medarbejdere

Find kontaktinformation på medarbejdere tilknyttet faggruppen.