Innovationscentret

Vil I have mere innovation i jeres virksomhed?

Innovation Pilot er et kursusforløb på DTU, hvor I som virksomhed stiller med idéer eller udfordringer, som tværfaglige grupper af diplomingeniør-studerende løser på innovative måder.

Innovation Pilot kurset henvender sig til virksomheder over hele landet, som ønsker nye løsninger til tekniske udfordringer, samt eksponering over for DTU studerende. Kurset fungerer overordnet set på et idé- og konceptudviklingsplan, hvor de studerende undervejs eksempelvis kan inddrage eksperter, brugere og kunder i deres dataindsamling og løsningsforslag.

 

Mål
Målet med Innovation Pilot er at ruste de kommende diplomingeniører til de udfordringer de vil møde når de kommer ud i erhvervslivet, og samtidig give de deltagende virksomheder nye ingeniørfaglige perspektiver og løsningsmodeller på deres udfordringer.

 

Resultat

Forløbet afsluttes med en Demodag, hvor de studerende og virksomhederne mødes på DTU. Her præsenterer de studerende deres innovationsoplæg og måske en prototype som svar på virksomhedernes problemstillinger.