Hvad kan vi tilbyde

Instituttets medarbejdere råder i fællesskab over ekspertise inden for et særdeles bredt felt af faglige områder, som I som virksomhed kan drage nytte af i projektsamarbejdet.

Medarbejderne på DTU Engineering Technology er organiseret i en række mindre faggrupper, som knyttes sammen af et forskningsområde. Du kan læse mere om faggrupperne og deres fokusområder på siden her.