Erhvervssamarbejde med DTU Engineering Technology

DTU har tradition for - og værdsætter - et tæt samarbejde med danske og udenlandske virksomheder. DTU Engineering Technology samarbejder med et stort antal virksomheder i hele landet gennem forskellige projektformater, der involverer studerende, eksperter og ingeniørassistenter. Gennem det tætte samarbejde søger vi at fremme praksisnær innovation og sætte erhvervslivet i fokus.

Udbyttet for studerende og dimittender

På DTU Engineering Technology, hvor hovedaktiviteten er undervisning på diplomingeniøruddannelsen, er samarbejdet med virksomhederne særlig vigtigt for at sikre, at undervisningen er innovationsbaseret, professionsrettet og praksisorienteret. Samarbejdet sikrer, at undervisningen er relevant og spændende. Tætte relationer til virksomhederne gør det endvidere lettere for studerende at finde relevante virksomheder til praktikophold og projektsamarbejder, og dimittenderne sikres en lettere adgang til første job. Spændende job med bredde og udfordrende processer.

Udbyttet for virksomhederne

DTU er hele Danmarks Tekniske Universitet; vi rekrutterer studerende fra hele landet, og vi uddanner ingeniører, der gerne skal tage job i alle egne af landet. Der skal uddannes flere diplomingeniører, og de skal hurtigere i første job. Sammenlignet med andre uddannelser er dimittendledigheden for ingeniører fra DTU lav, men der er potentiale for at reducere den yderligere. Derfor arbejder vi allerede i løbet af uddannelsen på at styrke de studerendes karrierebevidsthed, altså at give de studerende en bevidsthed om, at diplomingeniøruddannelsen ikke blot er en videregående uddannelse, men også første trin på karrierestigen. Ved at trække virksomhederne helt tæt på de studerende får virksomhederne muligheden for tidligt at spotte potentielle nye medarbejdere. Gennem de platforme, hvor vi tilbyder denne nærhed, er der også mulighed for, at virksomheder kan få udviklet produkter og serviceydelser til gavn for forretningen.

Udbyttet for DTU Engineering Technology

På DTU Engineering Technology er det yderst vigtigt, at underviserne er dygtige til undervisning – og samtidigt er og forbliver en dygtig fagperson (fx ingeniør, håndværker eller anden profession). Som medarbejder skal man så at sige opretholde sin markedsværdi som fx ingeniør eller håndværker. Det tætte samarbejde med virksomheder sikrer, at medarbejderne altid er opdaterede på professionens arbejdsmetoder, virksomhedernes praksisser og har forretningsforståelse.

 

Læs mere om allerede udviklede formater for samarbejde i menuen til venstre eller kontakt os for en uforpligtende snak om din idé.Kalender  Alle