Erhvervssamarbejde med DTU Engineering Technology

Hos DTU Engineering Technology samarbejder vi med et stort antal virksomheder i hele landet gennem forskellige projektformater, der involverer studerende, eksperter og vores værkstedmedarbejdere. 

Instituttets forskningsprojekter består både af forløb med enkeltvirksomheder og af porteføljeprojekter, hvor en række virksomheder indgår, hvormed der i fællesskab løses opgaver f.eks. gennem konsortier. Dette muliggør implementering af teknologi i praksis for mange virksomheder, og det skaber fundamentet for at kunne udvikle generaliseringer og metoder til teknologiimplementering. 

Instituttet oplever stigende efterspørgsel på systematiserede forløb for virksomheder.

Samarbejdet med virksomheder er også naturligt integreret i undervisningen på diplomingeniøruddannelserne, hvor de studerende møder real-life cases fra virksomheder i både auditorieundervisning, laboratorieundervisning og i projekt og praktikforløb. Alle diplomingeniøruddannelserne har praktikforløb i virksomheder. Der ud over, så udføres 95 procent af instituttets afsluttende diplomingeniør-projekter i samarbejde med virksomheder.

Udbyttet for studerende og dimittender
På DTU Engineering Technology, hvor hovedaktiviteten er undervisning på diplomingeniøruddannelsen, er samarbejdet med virksomhederne særlig vigtigt for at sikre, at undervisningen er innovationsbaseret, professionsrettet og praksisorienteret.

Udbyttet for virksomhederne
Ved at trække virksomhederne helt tæt på de studerende får virksomhederne muligheden for tidligt at spotte potentielle nye medarbejdere. Gennem de platforme, hvor vi tilbyder denne nærhed, er der også mulighed for, at virksomheder kan få udviklet produkter og serviceydelser til gavn for forretningen og for implementering og udvikling af bæredygtige og fremtidssikrede løsninger som trækker på de nyeste digitale teknologi.

Gennem instituttets overordnede virke og forskningsfelt bidrager vi med konkret og aktuel viden til at forstå og navigere succesfuldt i den kompleksitet, der opstår, når teknologier skal implementeres i en given praksis og konteks og virksomheder og samfund nå godt i mål med implementering af nye eller opdaterede digitale og bæredygtige teknologier.

Udbyttet for DTU Engineering Technology
Det tætte samarbejde med virksomheder sikrer, at vores forskere og fagpersoner altid er opdaterede på professionens aktuelle udfordringer, arbejdsmetoder og praksisser. Det danner desuden basis for vores forskning i teknologiimplementering som felt og praksis. Mødet mellem praksis og den brede ingeniørteknologiske implementering, og den løbende dokumentation heraf, er samtidig en afgørende del af videngrundlag, som hele DTU’s diplomingeniøruddannelse hviler på, nemlig praksisvidengrundlaget. Det giver en særlig styrke til DTU’s diplomingeniøruddannelse, at vi på DTU har en den unikke og stærke kombination af fagspecifik ingeniørviden i verdensførende forskningsmiljøer og en solid systematisk fagviden om praksismødet mellem teori og implementering.

Læs mere om allerede udviklede formater for samarbejde i menuen til venstre eller kontakt os for en uforpligtende snak om din idé.

 

Vores samarbejdspartnere har ordet

BusinessBallerup om samarbejde via Innovation Pilot

Green Engros om samarbejde via Innovation Pilot

 Kalender  Alle