Kurser

Her ses en liste over alle kurser på DTU Engineering Technology

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
62000 Erhvervsøkonomi 5 E3A
62004 Kreativitet og Innovation 5 E2A
62008 Produktudviklingens faser og forløb 5 E4A, F2A
62009 Materialelære 5 F1B, E1B, E5A
62012 PI-projekt 1 5 January
62014 Grønt Entreprenørskab 5 F4B
62018 Design, brugere og etik 5 E4B
62019 Interaktionsdesign 5 F5A
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling 5 June
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) 15 E1A, E2A, E2B
62033 Teknologi og Markedsføring 5 F4A
62039 Industriel Design 5 January
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst 10 F2B, June
62043 Innovations- og videnledelse 5 F2B, F3A
62046 Physical Computing 5 F4A
62049 Servicedesign og -innovation 5
62050 Avanceret Interaktionsdesign 10
62051 Produktudvikling – værktøjer og designstrategier 10 F1A, F2A
62052 Avanceret Interaktionsdesign 5
62053 Introduktion til Entreprenørskab 5 January, June
62054 Entreprenørskab i Grønland 5 August
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 F5A, F4B, E5A, E4B
62079 Grundlæggende Operations Management 5 E5A, F5A
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik 5 E4B, F4B
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) 10 E2B, January, E3B, F2B, June, F3B
62089 Integreret produktion (projekt 2) 10 E, F
62093 Produktionsteknologi 5 E5A, F5A
62094 Driftsøkonomi og investering 5 F3A, E3A
62096 Informationsteknologi i Produktion 5 E2B, F2B
62101 Operations Management og LEAN 5 E3A, F3A
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring 5 E1A, F1A
62104 Automation i Produktionen 5 E4A, E7, F4A, F7
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 E5A, F5A
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) 10 E2B, E1B, January, F2B, F1B, June
62110 Virksomhedssystemer 5 E5A, F5A
62118 Organisation og Ledelse 5 E2B, E1B, F2B, F1B
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder 5 E3A, F3A
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) 10 F1A, F2A, June, E1A, E2A, January
62122 Erhvervsjura 5 E1B, F1B
62130 Erhvervsjura 10 E2A
62132 Tekniske projekter og projektledelse 5 E1B
62133 Supply Chain Management & Design 5 E4B, F4B
62134 Strategisk Analyse og udvikling 5 E2B, F2B
62135 Quality Management 5 E3A, F3A
62136 Makroøkonomi og globalisering 5
62139 Videregående økonomistyring 5 F4A
62142 Digitalisering og Industri 4.0 5 E2A
62145 Produkters dokumentation 5 E4A, F4A, E2A
62146 Mekanisk produktanalyse 5 January, June
62147 Individuelt Projekt i Engineering 5 E3B
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation 5 E2B
62158 Grundlæggende matematik 1 10 E5A, E2B, F5A, F2B
62159 Grundlæggende matematik 2 5 January, June
62171 Afsætningsøkonomi 5 E4B, F4B
62174 Erhvervsøkonomi 2 5 E3A, F3A
62191 Vejtrafiksimulering 5 January
62194 Programmering 5 E2A, F2A
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed 5 E3B
62200 Interkulturel management og marketing 5 E3A, F3A
62202 Life cycle Assessment 5 E
62204 Produktionsteknologi 5 E, F
62210 Projekt lederskab - Lederskab, Flow og Effekt 5
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse 5
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 E2A
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring 7.5 F4A
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring 5 E3A
62215 International økonomi (business case), projektledelse og erhvervsjura 10 F2B, June
62218 Grundlæggende Naturvidenskab 5 E1A, F1A
62219 Miljø, kemi og produkter 10 E5A, E4B, F5A, F4B
62220 Miljøvurdering af produkter, Projekt 1 5 January, June
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi 5 E4B
62223 Erhvervsøkonomi 1 5 F1A, E7
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 5 E1B, F1B
62225 Engelsk 2 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 5 E2A, F2A
62228 International Business 15 E1A, E5A, E2B, F1A, F5A, F2B
62229 IT Forretning 10 E3A, E1B, F3A, F1B
62230 International Business og digitale services 5 E, January, F, June
62238 Forretningsinnovation 5 August
62239 Bæredygtig forretningsudvikling 5 E5B, F5B
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation 2.5 E2B, F4A
62241 Projekt 3 - Integreret innovation, produktion og økonomi, projekt 5 January, June
62242 Fransk - i en international kontekst 5 E1A, E2A, F1A, F2A
62246 Tysk i en international kontekst 5 E4B, E3B, F4B, F3B
62247 Spansk - i en international kontekst 5 E4B, F4B
62249 Tværdisciplinært udviklingsprojekt 5
62259 Bygningsmekanik 2 5 E2B
62261 Bygningsinstallationer 5 E1A, F1A
62263 Betonkonstruktioner 5 E7
62265 Trafik og veje i byområder 5 F1A, E1A
62267 SMART energiforsyning 5 E1B, F1B
62268 Jord- og Grundvandsforurening 5 E5A, F5A
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 10 E2A, January, F2A, June
62270 Byggeprocesstyring 5 E4A, F4A
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg 5 E2A, F2A
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse 5 F5A, E5A
62276 Vej- og baneprojektering 5 E1B, F1B
62277 Vand og klimatilpasning 5 E2B, F2B
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 10 E4B, January, F4B, June
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning 10 F4
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer 10 E4
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner 10 E4
62297 Trækonstruktioner og udførelse 10 E1
62298 Trækonstruktioner 5 E1A
62317 Vand- og vejprojekt 5 F1, F2A, F4, F5A, E1, E2A, E4, E5A
62318 Byggeri 20 F1, F2A, F4, F5A, June, E1, E2A, E4, E5A, January
62327 Bygningsprojekteringsprojekt 5 January, June
62328 Anlæg og Infrastruktur 20 E1, E2, E3B, E5A, F1, F2, F3B, F5A
62362 Etagebyggeri af beton 10 F4
62365 Byggegruber 5 F2B
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering 10 F3
62367 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse 5 E2A
62368 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning 5
62369 Videregående bygningsinstallationer 10 F3
62377 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse & Udbud 10 E2
62378 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring 10
62381 Trafik- og transportplanlægning 10 E4, F4
62383 Byggegruber og havnebygning 10 F2
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring 10 E3
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 E2B, F
62410 CDIO-Projekt 10 F5A, June
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 E5B, F
62415 Mobilapplikationsudvikling 5 E2B, January
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 E1B
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 E2B
62418 Biomedicinsk signalbehandling 5 E2B
62419 System- og netværkssikkerhed - Projekt 5 January, August
62420 Informationsteknologi 1 7.5 E5A, E5B
62422 Medicoteknik 1 5 E1A
62423 Semesterprojekt 1 Sundhedsteknologi 5 January
62426 Cyber defence og ledelsesansvar 5 E
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 E
62428 Sikker implementation af systemer 5 E
62429 Data visualisering og analyse - værktøjer og metoder. 5 E5A
62434 Anvendt kryptografi 5 E
62437 Videregående mobilapplikationsudvikling m./projekt 10 E1B
62443 Datakommunikation 5 E3A
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 June
62445 Avanceret Internetteknologi 7.5 E1B, January, F1B, June
62450 Informationsteknologi 2 5 F3A
62452 Medicoteknik 2 5 F5A
62453 Semesterprojekt 2 Sundhedsteknologi 5 June
62454 Sundhedsvidenskab 2 10 F
62484 Semesterprojekt 3 Sundhedsteknologi 5 January
62501 Linux server og netværk 5 F5B
62505 Introduktion til indlejrede systemer 10 E4B, January
62512 Telemedicin 1 5 F2A
62514 Objektorienteret programmering 5 F2A
62517 Billeddannende modaliteter 5 F
62518 Anvendt medicinsk statistik 5 F5A
62521 Design-build projekt 10 F5B, June
62523 Sundhedsvidenskab 1 7.5 E
62524 Signalbehandling 5 E2A
62527 Big data 5 E, F
62530 Netværkssikkerhed 5 E2A, F
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer 5 E4A
62532 Versionsstyring og testmetoder 5 E2A
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 F
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder 10 E1A, January
62557 Hardware-nær programmering 5 E1A
62558 Linux og C Programmering 5 E2B
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet 5 F1B
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 E3B, F4A
62574 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet 5
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 F1A
62577 Datakommunikation 5 F4A
62581 IT og kommunikation 10 E5, E4B, E3B
62582 Komplekse systemer og Devops 5 E3A
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer 5 E2A
62588 Operativsystemer 5 E5B
62589 Business Intelligence 5 E3B, F2B
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer 5 F4B
62598 Kunstig intelligens i computerspil 5 E4A
62601 Termodynamik og Mekanik for elektroingeniører 5 E1A
62603 Termodynamik med projekt 10 F3A, June, E3A, January
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg 10 E3A, January
62607 Anvendt industrirobot teknik 5 E1B, F1B
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 E3B, F4A
62616 Plastteknologi 5 E4A, F4A
62618 Økonomi for ingeniører 5 E4B
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 F3B
62622 Baneteknologi og drift: fra første idé til fuld fart 5 E3A
62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund 10 E2B, January
62624 Transportsystemer - Bane, Vej og Luft 5
62625 Industri 4.0 - Produkt opmåling og visualisering 5
62626 Computer Aided Design CAD2 5 E4B
62627 Design og udvikling af kollektiv transport 5 June
62629 Varmetransmission 5 F2B
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 E1B
62637 Videregående analytics i mobilitet og transport 5 F1B
62640 Godstransport og logistik 5 F5B
62643 Svingningslære 5 E5A
62646 Modellering og Programmering 5 E4A, F4A
62657 Fluid Mekanik 5 E1B, F5A
62662 Industrial Design 5 E4A
62665 Plastdesign 5 E2A, F2A
62668 Statistik. Grundkursus. 5 E4A, F4A
62675 Mekanik 5 E1A, E2A, F2A
62683 Maskinkonstruktion 10 F2B, June
62694 Dynamik 5 E3A, F5A
62695 Materiale og fremstilling 5 F2B
62699 Produktudvikling 10 E2B, January
62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer 5 E4B
62703 Projektering af elektriske installationer 5 E1A
62704 Elektriske maskiner 5 F3A
62708 Højspænding 5 E1A, F2A
62711 Digitale systemer, design af 5 F2B
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører 5 E3A
62716 Digitale reguleringssystemer 5 F2B
62726 International Innovation Projekt, samarbejde med studerende fra udenlandske universiteter 10
62732 Analog elektronik 10 E4, F4
62733 Projektarbejde i elektroteknik 5 January, June
62734 Datateknik og programmering 5 E2B, F1B
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi 5 E5A, F5A
62737 Analog design 5 F2A
62739 Elektromagnetiske sensorer og digital signalbehandling 5 January
62743 Digital signalbehandling 10 E7, E2B
62748 Almen- og Elektrokemi 5 July
62751 Digital elektronik + PLC 5 E2B
62752 Måling og styring med mikroprocessorer 5 E5A
62755 Effektelektronik 5 E2B
62760 Elforsyning 1 5 E4B
62761 Elforsyning 2 5 F4B
62762 Elektrisk Energiteknik 5 E5A
62763 Elektroteknik 1 5 E1A
62764 Elektroteknik 2 5 F3A
62765 Vedvarende energi i elforsyningen 5 E3A
62766 Drift af elektriske energisystemer 5 E2B
62767 Elektriske_energisystemer 5 F3A
62768 Elektriske energisystemer i praksis 5 June
62770 Anvendt elteknik for Maskin 5 E1B, F1B
62773 Elektrofysik 1 5 E4B
62774 Elektrofysik 2 5 F1A
62780 Projekter i Elektrisk Energi 5 January
62782 Anvendt kredsløbsteknik 5 June
62783 Projektarbejde 3. semester 5 January
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning 10 F5A, June
62799 Geometriske operationer i plan og rum 5 E1A, F1A
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 F2B, June
62904 Anvendt reguleringsteknik 5 E2A, F2A
62908 Teknologi i samspil med mennesker 10 E
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10
62999 Innovation Pilot 10 E5A, E5B, F5A, F5B
62B01 Økonomisk styring 10 OutsideSchedule
62B02 Forretningsudvikling og ledelse 10 OutsideSchedule
62B03 Strategisk markedsføring 10 OutsideSchedule
62B06 Fra specialist til leder 5 OutsideSchedule
62B20 Leanværktøjer 5 OutsideSchedule
62B24 Leanledelse 5 OutsideSchedule
62B29 Lean konsulent 5 OutsideSchedule
62B30 Digitale Forretningsstrategier og Modeller 5 OutsideSchedule
62B31 Innovation og produktudvikling 10 OutsideSchedule
62B39 Erhvervsjura 5 OutsideSchedule
62B90 Afgangsprojekt EBA - Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse 15 OutsideSchedule
62C02 Operations Management 10 OutsideSchedule
62C05 Kvalitetsstyring 5 OutsideSchedule
62C09 Produktions- og forsyningskæder 5 OutsideSchedule
62C19 Teknologi, Produkter og Markeder 10 OutsideSchedule
62C20 Supply Chain IT og teknologi 5 OutsideSchedule
62C90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management 15 OutsideSchedule
62E01 Arbejdsmiljøledelse 10 OutsideSchedule
62E02 Energi- og miljøledelse 10 OutsideSchedule
62E90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Energi og Miljø 15 OutsideSchedule
62I01 Det personlige lederskab og forandring 10 OutsideSchedule
62I02 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 10 OutsideSchedule
62I03 Organisation, udvikling og samskabelse 10 OutsideSchedule
62I04 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62I05 Ledelse og coaching 5 OutsideSchedule
62I06 Ledelse og jura 5 OutsideSchedule
62I07 Strategisk ledelse 5 OutsideSchedule
62I08 Videns- og innovationsledelse 5 OutsideSchedule
62I09 Økonomisk ledelse 5 OutsideSchedule
62I10 Ledelse og bæredygtighed 5 OutsideSchedule
62I11 Ledelse af digital transformation 5 OutsideSchedule
62I90 Afgangsprojekt DL - LKC 15 OutsideSchedule
62L01 Det personlige lederskab og forandring 10 OutsideSchedule
62L02 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 10 OutsideSchedule
62L03 Organisation, udvikling og samskabelse 10 OutsideSchedule
62L04 Det personlige lederskab og forandring 10 OutsideSchedule
62L05 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 10 OutsideSchedule
62L06 Organisation, udvikling og samskabelse 10 OutsideSchedule
62L07 Ledelse og bæredygtighed 5 OutsideSchedule
62L10 Ledelse og bæredygtighed 5 OutsideSchedule
62L11 Faglig Ledelse 5 OutsideSchedule
62L12 Ledelse af implementering 5 OutsideSchedule
62L13 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62L14 Kommunikation og organisation 5 OutsideSchedule
62L15 Strategisk ledelse 5 OutsideSchedule
62L16 Ledelse og facilitering 5 OutsideSchedule
62L25 Økonomisk ledelse 5 OutsideSchedule
62L29 Strategisk ledelse 5 OutsideSchedule
62L32 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62L33 Forandringsledelse 5 OutsideSchedule
62L35 Ledelse og styring i politisk styrede organisationer 5 OutsideSchedule
62L36 Ledelse og styring i politisk styrede organisationer 5 OutsideSchedule
62L40 Kommunikation og organisation 5 OutsideSchedule
62L45 Kvalitetsudvikling og evaluering 5 OutsideSchedule
62L47 Teamledelse 5 OutsideSchedule
62L48 Teamledelse 5 OutsideSchedule
62L49 Kommunikation og organisation 5 OutsideSchedule
62L67 Ledelse af digital transformation 5 OutsideSchedule
62L68 Ledelse af digital transformation 5 OutsideSchedule
62L79 Ledelse i relationel kompleksitet 5 OutsideSchedule
62L84 Ledelse og coaching 5 OutsideSchedule
62L85 Ledelse og coaching 5 OutsideSchedule
62L90 Afgangsprojekt DL 15 OutsideSchedule
62L91 Afgangsprojekt DL 15 OutsideSchedule
62P01 Kommunikation og teamrelationer 10 OutsideSchedule
62P02 Kommunikation og teamrelationer 10 OutsideSchedule
62P03 Projektledelse - metoder og værktøjer 10 OutsideSchedule
62P04 Projektledelse - metoder og værktøjer 10 OutsideSchedule
62P07 Projektstrategi og -organisation 10 OutsideSchedule
62P08 Projektstrategi og -organisation 10 OutsideSchedule
62P34 Strategisk risikostyring 5 OutsideSchedule
62P35 Strategisk risikostyring 5 OutsideSchedule
62P36 Agile projekter 5 OutsideSchedule
62P37 Agile projekter 5 OutsideSchedule
62P90 Afgangsprojekt DPL - Diplomuddannelsen i Projektledelse 15 OutsideSchedule
62P91 Afgangsprojekt DPL - Diplomuddannelsen i Projektledelse 15 OutsideSchedule
62S02 Elektriske Maskiner og Drives 10 F
62S03 Højspændingsanlæg og Elektriske installationer 10 E
62S90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Stærkstrømsteknologi (SST) 15 OutsideSchedule
62T01 Grundlæggende Objektorienteret Programmering 10 OutsideSchedule
62T04 Webteknologier 10 OutsideSchedule
62T25 Avanceret objektorienteret programmering 10 E, F
62T26 Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser 10 OutsideSchedule
62T30 Netværkssikkerhed 10 OutsideSchedule
62T31 Kryptografiske algoritmer 10 OutsideSchedule
62T33 Big Data 10 OutsideSchedule
62T34 IT-projektledelse 5 OutsideSchedule
62T37 Cyber defence og ledelsesansvar 5 F, E
62T38 Sikker implementering af systemer 5 F
62T39 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 E
62T40 Internet of Things - Teori og praksis 10 OutsideSchedule
62T41 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 10 F
62T90 Afgangsprojekt ITD 15 OutsideSchedule