Ingeniørdidaktik og -pædagogik

Faggruppeleder: Hanne Løje

Undervisningen på de videregående uddannelser har i de seneste år været genstand for øget bevågenhed, både internt på universiteterne og politisk. Vi taler i stigende grad ikke blot om, hvad de studerende skal lære, men også om hvordan de bedst lærer det. DTU har således som et centralt strategisk pejlemærke at levere ”Europas bedste ingeniøruddannelser” i 2025 – og mere lokalt er vores eget institut for nylig blevet omdøbt til Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik.

I faggruppen for ingeniørdidaktik og -pædagogik ønsker vi at bidrage til DTU’s overordnede målsætning om at levere Europas bedste ingeniøruddannelser ved at fokusere på følgende overordnede
pædagogiske og didaktiske felter: Trivsel og engagement (og herunder motivation, self-efficacy, inklusion og aktive læringsmetoder) og Digital læring (og herunder værktøjer, erfaringsopsamling, didaktik og digitale læringsmiljøer).

Navn Titel Tlf. E-mail
Jesper Kruse Jesper KruseLektor27 11 97 01jekekr@dtu.dk
Hanne Løje Hanne LøjeLektor24 89 63 98halo@dtu.dk
Elizabeth Rees Elizabeth ReesPh.d.-studerende93 51 01 63elchin@dtu.dk