Forretningsudvikling

Faggruppeleder: Kristina Vaarst Andersen
For at Danmark kan komme i gang med den bæredygtige omstilling er det afgørende, at især de små og mellemstore virksomheder hjælpes i gang. Faggruppen har fokus på at afdække barriererne for den bæredygtige omstilling hos landets mange SMV'er. Der sigtes mod at udvikle værktøjer til beregning af økonomiske omkostninger og strategiske resultater og muligheder. De udviklede værktøjer skal være operationelle, skal kunne anvendes bredt og vil tillige indgå i undervisningen af DTU's diplomingeniørstuderende.
Navn Titel Tlf. E-mail
Victor  Lund Victor LundLektor28 18 01 59vlun@dtu.dk
Kristina Vaarst Andersen Kristina Vaarst AndersenLektor93 51 17 85kriva@dtu.dk
Lynn Eriksen Lynn EriksenLektor35 88 52 29lyka@dtu.dk
Michael Hedegaard Michael HedegaardLektor93 51 15 67mihed@dtu.dk
Niels Christian Kjærsgaard Niels Christian KjærsgaardLektor21 46 80 74nckj@dtu.dk